Logowanie

OBWIESZCZENIE NR 1 PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 1 marca 2021 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 4 z dnia 23 lutego 2021 r. Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna w sprawie zmiany uchwały nr 43 z 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Iwonie Kiniorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Data wydania

01.03.2021

Rok

2021

Pozycja

10

Hasła

komisje, zespoły i inne, stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego

Status uchwały

Obowiązujący

Rodzaj aktu prawnego

obwieszczenia kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu – OD

Opis dodatkowy

Tytuł

Tekst aktu
DRNDGSEGP.2021.10.OBW.1.pdf    
Utworzony o 02.03.2021 12:19 przez Magdalena Bujak
Ostatnio zmodyfikowany: 02.03.2021 12:19 przez Magdalena Bujak