Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(45)
45
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 06 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji Konkursowej oraz Komisji ds. zatrudnienia  na stanowiskach nauczycieli akademickich w Ośrodku Badań nad Migracjami
202006.10.2020
44
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 06 października 2020 r. w sprawie nadania mgr. Witolda Wachowskiego stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie filozofia
202006.10.2020
43
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 06 października 2020 r. w sprawie nadania mgr Monice Woźniak  stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie filozofia
202006.10.2020
42
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 08 września 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w dyscyplinie filozofia
202008.09.2020
41
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA  z dnia 08 września 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr Natalii Koltakovej
202008.09.2020
40
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 08 września 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Konradowi Szocikowi  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii
202008.09.2020
39
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 08 września 2020 r. w sprawie nadania dr Annie Szyjkowskiej-Piotrowskiej  stopnia doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202008.09.2020
38
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie kryteriów, które powinni spełniać członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia powoływani przez Rektora Uniwersytetu  Warszawskiego
202021.07.2020
37
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Roberta Ignatowicza
202030.06.2020
36
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania  mgr. Piotrowi Michalikowi stopnia doktora  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202030.06.2020
35
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr Moniki Woźniak 
202030.06.2020
34
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Wałęgi
202030.06.2020
33
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Klimowicz
202030.06.2020
32
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Adamowi Włodarczykowi  stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie filozofia
202030.06.2020
31
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Szczepankowi  stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie filozofia
202030.06.2020
30
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Siermińskiemu  stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie filozofia
202030.06.2020
29
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Cezaremu Rudnickiemu  stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie filozofia
202030.06.2020
28
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jackowi Ziobrowskiemu  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofi
202030.06.2020
27
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania  mgr . Mikołajowi Kozakowi stopnia doktora  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202002.06.2020
26
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA  z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania  mgr Marii Ebner stopnia doktora  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofi
202008.09.2020
25
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 2 czerwca 2020 r.  w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego  mgr Paulinie Wasilewskiej-Roszkiewicz
202002.06.2020
24
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Matuszewskiej
202002.06.2020
23
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Rzewuskiego
202002.06.2020
22
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej  w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Rzewuskiego 
202002.06.2020
21
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej na Wydziale Filozofii i Socjologii
202005.05.2020
20
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej na Wydziale Filozofii i Socjologii
202005.05.2020
19
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej na Wydziale Filozofii i Socjologii
202005.05.2020
18
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej na Wydziale Filozofii i Socjologii
202005.05.2020
17
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich do awansu wewnętrznego dr. hab. Tomasza Tiuryna w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii
202005.05.2020
16
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich do awansu wewnętrznego dr. hab. Piotra Schollenbergera w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii
202005.05.2020
1 - 30Dalej