Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(48)
48
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 września 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 10 Rady Naukowej Dyscypliny   Filozofia z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego  trybu przeprowadzania czynności w przewodach
doktorskich otwartych do 30 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filozofii
202121.09.2021
47
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Miklaszewskiej
202121.09.2021
46
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Natalii Miklaszewskiej
202121.09.2021
45
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Filipow
202121.09.2021
44
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania recenzentów, komisji doktorskiej  oraz komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Herbicha
202121.09.2021
43
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 września 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania mgr. Pawła Łosia od uchwały nr 11 Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia  z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie nadania mgr. Pawłowi Łosiowi stopnia doktora  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202121.09.2021
42
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych
na Wydziale Filozofii
202122.06.2021
41
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. komisji konkursowych
202122.06.2021
40
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r.  w sprawie powołania komisji ds. doktorskich i habilitacyjnych
202122.06.2021
39
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r.  w  sprawie wyznaczenia członka stałej  Komisji ds. awansów na stanowisko profesora uczelni
202122.06.2021
38
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w  sprawie wyznaczenia członków Komisji ds. oceny śródokresowej  w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202122.06.2021
37
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego  mgr. Michała Ludwickiego
202122.06.2021
36
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego  mgr Melanii Żurby
202122.06.2021
35
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego  mgr Zuzanny Kasprzyk
202122.06.2021
34
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Sieradzkiej-Kubackiej
202122.06.2021
33
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr Jowity Radzińskiej
202122.06.2021
32
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr. Karola Samsela
202122.06.2021
31
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Femiaka
202122.06.2021
30
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Krasińskiej
202122.06.2021
29
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr Iulii Lashchuk
202122.06.2021
28
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania recenzentów, komisji doktorskiej  oraz komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Dadleza
202122.06.2021
27
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Adama Klewenhagena
202122.06.2021
26
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania  mgr Katarzynie Ferworn-Horawie stopnia doktora  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202122.06.2021
25
CHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nadania mgr. Maciejowi Sławińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie filozofia
202122.06.2021
24
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji Konkursowej oraz Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Ośrodku Badań nad Migracjami
202111.05.2021
23
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA  z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania członka komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr. Maciejowi Sendłakowi na stanowisko adiunkta  w grupie badawczo-dydaktycznej od  1 października 2021 r. na czas nieokreślony
202111.05.2021
22
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Krasińskiej
202111.05.2021
21
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA  z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Tomasza Godziszewskiego
202111.05.2021
20
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Jowity Radzińskiej
202111.05.2021
19
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania  mgr. Władysławowi Pawlakowi stopnia doktora
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202111.05.2021
1 - 30Dalej