Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(19)
19
UCHWAŁA NR 133 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lutego 2023 r. w  sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do zespołów kwalifikacyjnych  prowadzących rekrutację do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej
202321.02.2023
18
UCHWAŁA NR 132 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lutego 2023 r. w  sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do zespołów kwalifikacyjnych prowadzących rekrutację do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202321.02.2023
17
UCHWAŁA NR 131 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie filozofia
202321.02.2023
16
UCHWAŁA NR 130 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lutego 2023 r. w zmiany uchwały nr 107 Rady Naukowej Dyscypliny Filozofii z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Jerzego Ziemackiego
202321.02.2023
15
UCHWAŁA NR 129 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora  mgr. Krzysztofowi Sękowskiemu
202321.02.2023
14
UCHWAŁA NR 128 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lutego 2023 r. w powołania recenzentów, komisji doktorskiej  oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Joanny Wysockiej-Andrusiewicz
202321.02.2023
13
UCHWAŁA NR 127 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Wysockiej-Andrusiewicz
202321.02.2023
12
UCHWAŁA NR 126 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie nadania mgr Annie Sieradzkiej-Kubackiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia 
202321.02.2023
11
UCHWAŁA NR 125 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie nadania mgr Joannie Iwanowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202321.02.2023
10
UCHWAŁA NR 124 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie nadania dr. Markowi Pokropskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202321.02.2023
9
OBWIESZCZENIE NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 lutego 2023 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 123 Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania  mgr. Krzysztofowi Sękowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202321.02.2023
8
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania  mgr. Krzysztofowi Sękowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202317.01.2023
7
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Krzysztofowi Sękowskiemu
202317.01.2023
6
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr. Kamila Lemanka
202317.01.2023
5
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
wszczętego na wniosek dr. Ivana Dimitrijevica
202317.01.2023
4
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
wszczętego na wniosek dr. Antonio Vassallo
202317.01.2023
3
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Kozyrze stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202317.01.2023
2
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Tommaso Ostillio stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202317.01.2023
1
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie nadania dr. Konradowi Wernerowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202317.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(53)
53
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu  w sprawie nadania mgr Marii Ebner stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202220.12.2022
52
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego  w postępowaniu  w sprawie nadania mgr. Jakubowi Rudnickiemu  stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202220.12.2022
51
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie powołania recenzentów, komisji doktorskiej  oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kowalika
202220.12.2022
50
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie nadania mgr Marii Jarmuszczak stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202220.12.2022
49
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie nadania mgr Martynie Mieszkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie filozofia
202220.12.2022
48
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady  do Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu  na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych  w ramach projektu badawczego  „Przedmiot percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”, którego kierownikiem jest dr Aleksandra Mroczko-Wąsowicz
202222.11.2022
47
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu Komisji ds. awansu dr. Bartosza Maćkiewicza na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozofii
202222.11.2022
46
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Kamila Lemanka
202222.11.2022
45
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania recenzentów, komisji doktorskiej  oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Jerzego Ziemackiego
202222.11.2022
44
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 4 października 2022 r. o zmianie uchwały nr 97 Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Tyszki-Drozdowskiego

202204.10.2022
43
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 4 października 2022 r. o zmianie uchwały nr 95 Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Tomasso Ostillio
202204.10.2022
1 - 30Dalej