Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(52)
52
UCHWAŁA NR 166 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA  z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu o stanie dyscypliny filozofia na Uniwersytecie Warszawskim
202320.06.2023
51
UCHWAŁA NR 165 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie  powołania recenzentów, komisji doktorskiej  oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Mrówki
202320.06.2023
50
UCHWAŁA NR 164 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie  powołania recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Adama Klawenhagena
202320.06.2023
49
UCHWAŁA NR 163 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie  powołania recenzentów, komisji doktorskiej  oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Filipa Gołaszewskiego
202320.06.2023
48
UCHWAŁA NR 162 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie  powołania recenzentów, komisji doktorskiej  oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Darii Chibner
202320.06.2023
47
UCHWAŁA NR 161 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA  z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Filipa Gołaszewskiego
202320.06.2023
46
UCHWAŁA NR 160 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie  zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Darii Chibner
202320.06.2023
45
UCHWAŁA NR 159 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 czerwca 2023 r.o zmianie uchwały nr 146 Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Antonio Vassallo stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202320.06.2023
44
UCHWAŁA NR 158 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Sękowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202320.06.2023
43
UCHWAŁA NR 157 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Kamilowi Lemankowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202320.06.2023
42
UCHWAŁA NR 156 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r.  w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich z dyscypliny naukowej filozofia
202323.05.2023
41
UCHWAŁA NR 155 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie rekomendacji przez Radę Naukową Dyscypliny Filozofia członka Rady Doskonałości Naukowej
202323.05.2023
40
UCHWAŁA NR 154 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia do składu komisji ds. ponownego zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony z dr. Witoldem Henselem na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202323.05.2023
39
UCHWAŁA NR 153 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202323.05.2023
38
UCHWAŁA NR 152 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Jativie stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202323.05.2023
37
UCHWAŁA NR 151 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Rudnickiemu
202323.05.2023
36
UCHWAŁA NR 150 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marii Ebner
202323.05.2023
35
UCHWAŁA NR 149 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Konradowi Wyszkowskiemu
202323.05.2023
34
UCHWAŁA NR 148 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Konradowi Wyszkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202323.05.2023
33
UCHWAŁA NR 147 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Ivanowi Dimitrijeviciowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202323.05.2023
32
UCHWAŁA NR 146 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Antonio Vassallo stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202323.05.2023
31
UCHWAŁA NR 145 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Jerzemu Ziemackiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202323.05.2023
30
UCHWAŁA NR 144 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kowalewskiej
202318.04.2023
29
UCHWAŁA NR 143 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kowalewskiej
202318.04.2023
28
UCHWAŁA NR 142 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia do składu komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Filozofii Społecznej
202318.04.2023
27
UCHWAŁA NR 141 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia do składu komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Filozofii Analitycznej
202318.04.2023
26
UCHWAŁA NR 140 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia  do składu komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej
202318.04.2023
25
UCHWAŁA NR 139 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 18 kwietnia 2023 r. w  sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Magdy Kaźmierczak
202318.04.2023
24
UCHWAŁA NR 138 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 18 kwietnia 2023 r. w  sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Kindze Elert-Gadacz stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
202318.04.2023
23
UCHWAŁA NR 137 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 marca 2023 r. w  sprawie liczby członków Komisji Doktorskich w postępowaniach doktorskich
202321.03.2023
1 - 30Dalej