Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2019
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia na kadencję 2019-2020
19.11.2019
2019
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru zastępczyni Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia na kadencję 2019-2020
03.12.2019
2019
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie powołania członka w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr. Aleksandra Zbrzeznego
03.12.2019
2019
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Świerczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
03.12.2019
2019
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Łosia
03.12.2019
2019
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Witolda Wachowskiego
03.12.2019
2019
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 3 grudnia 2019 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej socjologii w przewodzie doktorskim mgr. Witolda Wachowskiego
03.12.2019
2019
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Witolda Wachowskiego
03.12.2019
2019
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Witolda Wachowskiego
03.12.2019
2020
1
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich otwartych do 30 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filozofii
21.01.2020
2020
2
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. doktorskich i habilitacyjnych 
21.01.2020
2020
3
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim
21.01.2020
2020
4
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie nadania dr. Piotrowi Schollenbergerowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
21.01.2020
2020
5
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Sawczukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
21.01.2020
2020
6
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Rzewuskiego
21.01.2020
2020
7
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Szczepanka
21.01.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich do awansu wewnętrznego dr. Mateusza Łełyka i dr. Wojciecha Rostworowskiego w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii
21.01.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nadania dr. Tomaszowi Tiurynowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
10.03.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Anny Zalewskiej
10.03.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie filozofia
10.03.2020
2020
12
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich do awansu wewnętrznego dr Emilii Kaczmarek w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii
10.03.2020
2020
13
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia wszczętego na wniosek dr. Konrada Szocika
05.05.2020
2020
14
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Zalewskiej
05.05.2020
2020
15
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich do awansu wewnętrznego dr. Bartosza Działoszyńskiego w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii
05.05.2020
2020
16
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich do awansu wewnętrznego dr. hab. Piotra Schollenbergera w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii
05.05.2020
2020
17
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich do awansu wewnętrznego dr. hab. Tomasza Tiuryna w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii
05.05.2020
2020
18
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej na Wydziale Filozofii i Socjologii
05.05.2020
2020
19
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej na Wydziale Filozofii i Socjologii
05.05.2020
2020
20
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej na Wydziale Filozofii i Socjologii
05.05.2020
2020
21
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej na Wydziale Filozofii i Socjologii
05.05.2020
1 - 30Dalej