Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(56)
56
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani na członków Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202009.09.2020
55
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
202009.09.2020
54
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w komisji konkursowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
202009.09.2020
53
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosku o nostryfikację stopnia nadanego za granicą pani Bożenie Kamińskiej
202009.09.2020
52
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Gawryluk stopnia doktora
202009.09.2020
51
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wskazania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Broniatowskiej i powołania komisji egzaminacyjnej
202009.09.2020
50
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Ramana Kachurki
202009.09.2020
49
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie poszerzenia składu Komisji Doktorskiej I
202014.07.2020
48
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania sprawozdania ze stanu dyscypliny Ekonomia i Finanse
202014.07.2020
47
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wezwania do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o nostryfikację stopnia naukowego nadanego za granicą
202014.07.2020
46
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Leśniowskiej-Gontarz
202014.07.2020
45
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy, wyznaczenia recenzentów i wskazania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Radwańskiego
202014.07.2020
44
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy, wyznaczenia recenzentów i wskazania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Stachury
202014.07.2020
43
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Haykowi Manucharyanowi stopnia doktora
202014.07.2020
42
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKNOMIA I FINANSE z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Jakubowskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202014.07.2020
41
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKNOMIA I FINANSE z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Leszkowi Wincenciakowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202014.07.2020
40
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Igorowi Jakubiakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202014.07.2020
39
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie poszerzenia składu Komisji Doktorskiej IV
202025.06.2020
38
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie poszerzenia składu Komisji Doktorskiej II
202025.06.2020
37
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Emilii Obińskiej-Wajdy
202025.06.2020
36
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Wiszniewskiej
202025.06.2020
35
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy, wyznaczenia recenzentów i wskazania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Fryderyka Miroty
202025.06.2020
34
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA i FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Haykowi Manucharyanowi stopnia doktora
202025.06.2020
33
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Haykowi Manucharyanowi stopnia doktora
202025.06.2020
32
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA i FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Gawryluk stopnia doktora
202025.06.2020
31
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Gawryluk stopnia doktora
202025.06.2020
30
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Sarhada Hamzy Khadira
202025.06.2020
29
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Hayka Manucharyana
202025.06.2020
28
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Pawła Majczaka
202025.06.2020
27
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Katarzyny Gawryluk
202025.06.2020
1 - 30Dalej