Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(32)
32
UCHWAŁA NR 130 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalania kryteriów oceny osiągnieć naukowych nauczycieli akademickich w ramach dyscypliny ekonomia i finanse na Uniwersytecie Warszawskim
202331.05.2023
31
UCHWAŁA NR 129 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Ilonie Sobień stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202331.05.2023
30
UCHWAŁA NR 128 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Ilonie Sobień stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202331.05.2023
29
UCHWAŁA NR 127 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Pawłowi Bojarowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202331.05.2023
28
UCHWAŁA NR 126 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich, powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich, wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kateryny Zabariny
202331.05.2023
27
UCHWAŁA NR 125 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich, powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich, wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Bitnera
202331.05.2023
26
UCHWAŁA NR 124 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Jackowi Liwińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202331.05.2023
25
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. opracowania raportu oceny stanu dyscypliny ekonomia i finanse na Uniwersytecie Warszawskim
202326.04.2023
24
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich, powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich, wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Sviataslaua Valasiuka
202326.04.2023
23
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich, powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich, wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Sokołowskiego
202326.04.2023
22
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Wiktorowi Budzińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202326.04.2023
21
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie opinii Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse dotyczącej odwołania złożonego przez mgr. Kamila Bubiłka od uchwały nr 101 Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odmowy przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Bubiłka.
2023 29.03.2023
20
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse do komisji ds. oceny śródokresowej w ramach dyscypliny ekonomia i finanse w roku 2023/2024
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
202329.03.2023
19
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego Liubvi Oleksiivny Chagovets
202329.03.2023
18
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Dariuszowi Standerskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202329.03.2023
17
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Dariuszowi Standerskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202329.03.2023
16
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich, powołania komisji egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej, języka obcego nowożytnego, wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Karasińskiego
202329.03.2023
15
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Pawłowi Krasuskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202329.03.2023
14
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 102 Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jackowi Lewkowiczowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202329.03.2023
13
OBWIESZCZENIE NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 13 marca 2023 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w uchwale nr 104 Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie nadania mgr Marioli Węglińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202313.03.2023
12
OBWIESZCZENIE NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 13 marca 2023 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w uchwale nr 103 Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie nadania mgr Marcie Świerczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202313.03.2023
11
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse ds. opracowania projektu kryteriów oceny osiągnieć naukowych nauczycieli akademickich
202322.02.2023
10
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia reprezentanta Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse w procedurach konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich w związku z realizacją Działania I.3.3. "Utworzenie Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (CESS)" w ramach programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza
202322.02.2023
9
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów do zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny ekonomia i finanse Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej  w 2023 r.
202322.02.2023
8
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosku w sprawie nostryfikacji stopnia doktora Pani Liubvi Chagovets w celu sformułowania uzasadnionej opinii dla Rady
202322.02.2023
7
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Patricka Matusska
202322.02.2023
6
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Zbigniewowi Bohdanowiczowi
202322.02.2023
5
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Sałach-Dróżdż stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202322.02.2023
4
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie nadania mgr Marioli Węglińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

202322.02.2023
3
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie nadania mgr Marcie Świerczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
202322.02.2023
1 - 30Dalej