Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(29)
29
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 43 Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202301.12.2023
28
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego do postępowania w sprawie nadania mgr. Marcinowi Wronie stopnia doktora
202301.12.2023
27
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Marcinowi Wronie stopnia doktora
202301.12.2023
26
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego do postępowania w sprawie nadania mgr Małgorzacie Curyło stopnia doktora
202301.12.2023
25
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Małgorzacie Curyło stopnia doktora
202301.12.2023
24
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudniania na stanowisku adiunkta z grantu ERC dr hab. Doroty Skowron
202320.10.2023
23
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudniania adiunkta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
202320.10.2023
22
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Kruszyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202330.06.2023
21
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202330.06.2023
20
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu oceny stanu dyscypliny naukowej astronomia na Uniwersytecie Warszawskim
202330.06.2023
19
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Nady Ihanec
202330.06.2023
18
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Patrykowi Iwankowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202316.06.2023
17
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pana Raphaela Augusto Pereira de Oliveira
202316.06.2023
16
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2024-2027
202316.06.2023
15
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Marcina Wrony
202316.06.2023
14
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Małgorzaty Curyło
202308.05.2023
13
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie dopuszczenia mgr Katarzyny Kruszyńskiej do obrony rozprawy doktorskiej
202308.05.2023
12
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudniania adiunkta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
202321.04.2023
11
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dopuszczenia mgr. Patryka Iwanka do obrony rozprawy doktorskiej
202321.04.2023
10
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia1 marca 2023 r. w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202301.03.2023
9
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Radosława Poleskiego na stanowisku profesora uczelni w drodze awansu wewnętrznego
202301.03.2023
8
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr hab. Doroty Skowron na stanowisku profesora uczelni w drodze awansu wewnętrznego
202301.03.2023
7
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
202301.03.2023
6
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego do postępowania w sprawie nadania mgr Katarzynie Kruszyńskiej stopnia doktora
202301.03.2023
5
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Kruszyńskiej stopnia doktora
202301.03.2023
4
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA  z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydatki do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie astronomia
202301.02.2023
3
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego do postępowania w sprawie
nadania mgr. Patrykowi Iwankowi stopnia doktora
202301.02.2023
2
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu   sprawie nadania mgr. Patrykowi Iwankowi stopnia doktora
202301.02.2023
1
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Katarzyny Kruszyńskiej
202301.02.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(13)
13
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Rybickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202225.11.2022
1 - 30Dalej