Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(15)
15
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 8 października 2021 r. w sprawie nadania mgr Annie Jacyszyn stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202108.10.2021
14
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 8 października 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Jacyszyn
202108.10.2021
13
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202115.09.2021
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Neha Singh stopnia doktora
202115.09.2021
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Jacyszyn-Dobrzenieckiej
202115.09.2021
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Radosławowi Poleskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202115.09.2021
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Skowron w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202115.09.2021
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich
202130.06.2021
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wskazania członka Rady Naukowej Instytutu Studiów Zaawansowanych reprezentującego dyscyplinę naukową astronomia
202130.06.2021
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia liczby członków i powołania składu Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Neha Singh stopnia doktora
202130.06.2021
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Nehy Singh
202116.06.2021
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. Doroty Rosińskiej, prof. ucz., na członka Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na kadencję 2021-2024
202122.03.2021
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta dydaktyczno-badawczego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
202118.02.2021
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia na kadencję 2021-2024
202118.02.2021
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia na kadencję 2021-2024
202118.02.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(10)
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny stanu dyscypliny naukowej astronomia na Uniwersytecie Warszawskim
202021.12.2020
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia ds. ustalenia kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich
202002.11.2020
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim
202002.11.2020
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grancie DAINA NCN, kierowanym przez dr. hab. Łukasza Wyrzykowskiego
202002.11.2020
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grancie NAWA, kierowanym przez dr. Radosława Poleskiego
202002.11.2020
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani na członków Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202011.03.2020
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202011.03.2020
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej:  adiunkt badawczy w projekcie NAWA Polskie Powroty
202003.02.2020
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia na kadencję 2019-2020
202003.02.2020
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia na kadencję 2019-2020
202003.02.2020