Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(7)
7
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania mgr Małgorzacie Curyło stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202429.04.2024
6
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie nadania mgr. Marcinowi Wronie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202418.03.2024
5
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 43 Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
w dyscyplinie astronomia
202421.02.2024
4
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie astronomia
202421.02.2024
3
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudniania dwóch osób na stanowisku adiunkta w działaniu I.3.8 Powstanie Instytutu Studiów Zaawansowanych
202421.02.2024
2
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie dopuszczenia mgr. Marcina Wrony do obrony rozprawy doktorskiej
202421.02.2024
1
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie dopuszczenia mgr Małgorzaty Curyło do obrony rozprawy doktorskiej
202421.02.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(29)
29
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 43 Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202301.12.2023
28
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego do postępowania w sprawie nadania mgr. Marcinowi Wronie stopnia doktora
202301.12.2023
27
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Marcinowi Wronie stopnia doktora
202301.12.2023
26
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego do postępowania w sprawie nadania mgr Małgorzacie Curyło stopnia doktora
202301.12.2023
25
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Małgorzacie Curyło stopnia doktora
202301.12.2023
24
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudniania na stanowisku adiunkta z grantu ERC dr hab. Doroty Skowron
202320.10.2023
23
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudniania adiunkta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
202320.10.2023
22
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Kruszyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202330.06.2023
21
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202330.06.2023
20
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu oceny stanu dyscypliny naukowej astronomia na Uniwersytecie Warszawskim
202330.06.2023
19
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Nady Ihanec
202330.06.2023
18
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Patrykowi Iwankowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202316.06.2023
17
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pana Raphaela Augusto Pereira de Oliveira
202316.06.2023
16
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2024-2027
202316.06.2023
15
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Marcina Wrony
202316.06.2023
14
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Małgorzaty Curyło
202308.05.2023
13
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie dopuszczenia mgr Katarzyny Kruszyńskiej do obrony rozprawy doktorskiej
202308.05.2023
12
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudniania adiunkta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
202321.04.2023
11
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dopuszczenia mgr. Patryka Iwanka do obrony rozprawy doktorskiej
202321.04.2023
10
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202301.03.2023
9
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Radosława Poleskiego na stanowisku profesora uczelni w drodze awansu wewnętrznego
202301.03.2023
8
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr hab. Doroty Skowron na stanowisku profesora uczelni w drodze awansu wewnętrznego
202301.03.2023
7
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
202301.03.2023
6
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego do postępowania w sprawie nadania mgr Katarzynie Kruszyńskiej stopnia doktora
202301.03.2023
5
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Kruszyńskiej stopnia doktora
202301.03.2023
4
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA  z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydatki do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie astronomia
202301.02.2023
3
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego do postępowania w sprawie
nadania mgr. Patrykowi Iwankowi stopnia doktora
202301.02.2023
2
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu   sprawie nadania mgr. Patrykowi Iwankowi stopnia doktora
202301.02.2023
1
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Katarzyny Kruszyńskiej
202301.02.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(13)
13
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Rybickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202225.11.2022
12
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rybickiego
202225.11.2022
11
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rybickiego
202228.10.2022
10
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wskazania przedstawicielki Rady w komisji konkursowej ds. zatrudniania na stanowisku adiunkta z grantu NCN Sonata bis dr. hab. Radosława Poleskiego
202207.10.2022
9
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudniania na stanowisku adiunkta z grantu ERC StG dr hab. Doroty Skowron
202207.10.2022
8
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Patryka Iwanka
202213.07.2022
7
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie nadania dr. Radosławowi Poleskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202213.07.2022
6
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie nadania dr Dorocie Skowron stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202206.05.2022
5
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej oraz komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Rybickiego
202222.04.2022
4
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Radosławowi Poleskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202222.04.2022
3
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie rekomendacji kandydatki do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie astronomia
202216.03.2022
2
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Astrofizyki Teoretycznej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego
202221.02.2022
1
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
dr. Radosławowi Poleskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202221.02.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(20)
20
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie nadania mgr Neha Singh stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202103.12.2021
19
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Radosławowi Poleskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202119.11.2021
18
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Skowron w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202119.11.2021
17
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 29 października 2021 r. w sprawie dopuszczenia mgr Neha Singh do obrony rozprawy doktorskiej
202129.10.2021
16
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia w Radzie Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202129.10.2021
15
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 8 października 2021 r. w sprawie nadania mgr Annie Jacyszyn stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202108.10.2021
14
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 8 października 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Jacyszyn
202108.10.2021
13
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202115.09.2021
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Neha Singh stopnia doktora
202115.09.2021
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Jacyszyn-Dobrzenieckiej
202115.09.2021
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Radosławowi Poleskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202115.09.2021
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Skowron w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202115.09.2021
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich
202130.06.2021
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wskazania członka Rady Naukowej Instytutu Studiów Zaawansowanych reprezentującego dyscyplinę naukową astronomia
202130.06.2021
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia liczby członków i powołania składu Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Neha Singh stopnia doktora
202130.06.2021
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Nehy Singh
202116.06.2021
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. Doroty Rosińskiej, prof. ucz., na członka Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na kadencję 2021-2024
202122.03.2021
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta dydaktyczno-badawczego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
202118.02.2021
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia na kadencję 2021-2024
202118.02.2021
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia na kadencję 2021-2024
202118.02.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(10)
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny stanu dyscypliny naukowej astronomia na Uniwersytecie Warszawskim
202021.12.2020
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia ds. ustalenia kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich
202002.11.2020
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim
202002.11.2020
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grancie DAINA NCN, kierowanym przez dr. hab. Łukasza Wyrzykowskiego
202002.11.2020
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grancie NAWA, kierowanym przez dr. Radosława Poleskiego
202002.11.2020
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani na członków Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202011.03.2020
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202011.03.2020
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej:  adiunkt badawczy w projekcie NAWA Polskie Powroty
202003.02.2020
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia na kadencję 2019-2020
202003.02.2020
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia na kadencję 2019-2020
202003.02.2020