Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(13)
13
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Rybickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202225.11.2022
12
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rybickiego
202225.11.2022
11
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rybickiego
202228.10.2022
10
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wskazania przedstawicielki Rady w komisji konkursowej ds. zatrudniania na stanowisku adiunkta z grantu NCN Sonata bis dr. hab. Radosława Poleskiego
202207.10.2022
9
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudniania na stanowisku adiunkta z grantu ERC StG dr hab. Doroty Skowron
202207.10.2022
8
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Patryka Iwanka
202213.07.2022
7
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie nadania dr. Radosławowi Poleskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202213.07.2022
6
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie nadania dr Dorocie Skowron stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202206.05.2022
5
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej oraz komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Rybickiego
202222.04.2022
4
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Radosławowi Poleskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202222.04.2022
3
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie rekomendacji kandydatki do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie astronomia
202216.03.2022
2
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Astrofizyki Teoretycznej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego
202221.02.2022
1
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
dr. Radosławowi Poleskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202221.02.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(20)
20
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie nadania mgr Neha Singh stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202103.12.2021
19
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Radosławowi Poleskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202119.11.2021
18
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Skowron w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202119.11.2021
17
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 29 października 2021 r. w sprawie dopuszczenia mgr Neha Singh do obrony rozprawy doktorskiej
202129.10.2021
16
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia w Radzie Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202129.10.2021
15
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 8 października 2021 r. w sprawie nadania mgr Annie Jacyszyn stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202108.10.2021
14
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 8 października 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Jacyszyn
202108.10.2021
13
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202115.09.2021
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Neha Singh stopnia doktora
202115.09.2021
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Jacyszyn-Dobrzenieckiej
202115.09.2021
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Radosławowi Poleskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202115.09.2021
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Skowron w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
202115.09.2021
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich
202130.06.2021
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wskazania członka Rady Naukowej Instytutu Studiów Zaawansowanych reprezentującego dyscyplinę naukową astronomia
202130.06.2021
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia liczby członków i powołania składu Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Neha Singh stopnia doktora
202130.06.2021
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Nehy Singh
202116.06.2021
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. Doroty Rosińskiej, prof. ucz., na członka Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na kadencję 2021-2024
202122.03.2021
1 - 30Dalej