Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2023 ‎(30)
2023
30
UCHWAŁA NR 130 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 105 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Kyrylo Myzginowi stopnia doktora habilitowanego
31.05.2023
2023
29
UCHWAŁA NR 129 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie archeologia
31.05.2023
2023
28
UCHWAŁA NR 128 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania raportu ze stanu dyscypliny Archeologia
31.05.2023
2023
27
UCHWAŁA NR 127 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji konkursowej w Katedrze Archeologii Egiptu i Nubii Wydziału Archeologii
31.05.2023
2023
26
UCHWAŁA NR 126 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji konkursowej w Katedrze Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Wydziału Archeologii
31.05.2023
2023
25
UCHWAŁA NR 125 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Aleksandra Bursche na członka Komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Artura Obłuskiego w trybie awansu na stanowisko profesora uczelni na czas nieokreślony w grupie pracowników naukowo-badawczych
31.05.2023
2023
24
UCHWAŁA NR 124 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
31.05.2023
2023
23
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Januszek
26.04.2023
2023
22
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 105 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Kyrylo Myzginowi stopnia doktora habilitowanego
26.04.2023
2023
21
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Pawlikowskiej-Gwiaździe w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
26.04.2023
2023
20
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Julii Mikockiej
26.04.2023
2023
19
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania
mgr Mariy Avramovej stopnia doktora
26.04.2023
2023
18
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji konkursowej w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
26.04.2023
2023
17
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ludwice Jończyk w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
26.04.2023
2023
16
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Gilewskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
26.04.2023
2023
15
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Prochowicza
29.03.2023
2023
14
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Pawlikowskiej-Gwiaździe stopnia doktora
29.03.2023
2023
13
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Pyżewicz w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
29.03.2023
2023
12
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie archeologia
01.03.2023
2023
11
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji konkursowej w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
01.03.2023
2023
10
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów i ustalenia zakresów egzaminów w przewodzie doktorskim mgr Julii Marii Mikockiej
01.03.2023
2023
9
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie nadania dr Małgorzacie Annie Kot stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia i wyróżnienia osiągnięcia naukowego
01.03.2023
2023
8
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisjach konkursowych na Wydziale Archeologii
25.01.2023
2023
7
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji do przeprowadzenia konkursu na etat adiunkta naukowego w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW
25.01.2023
2023
6
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
25.01.2023
2023
5
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Kyrylo Myzginowi stopnia doktora habilitowanego
25.01.2023
2023
4
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, wyznaczenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Sochy
25.01.2023
2023
3
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia zakresów egzaminów z: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej, języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Vyacheslava Gerasimova
25.01.2023
2023
2
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Kapiec w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
25.01.2023
2023
1
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Janowi Wyżgołowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
25.01.2023
1 - 30Dalej