Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2024 ‎(15)
2024
15
UCHWAŁA NR 184 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Katedrze Archeologii Egejskiej i Włókiennictwa Wydziału Archeologii UW
24.04.2024
2024
14
UCHWAŁA NR 183 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia członków Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
24.04.2024
2024
13
UCHWAŁA NR 182 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta dla kandydatów, którzy uprawiają archeologię jako pierwszą dyscyplinę naukową, w sprawie zatrudnienia w grupie pracowników badawczych na Wydziale Artes Liberales
24.04.2024
2024
12
UCHWAŁA NR 181 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Żebrowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
27.03.2024
2024
11
UCHWAŁA NR 180 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Zakładzie Historii Starożytnej Wydziału Historii UW w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
21.02.2024
2024
10
UCHWAŁA NR 179 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta dla kandydatów, którzy uprawiają archeologię jako pierwszą dyscyplinę naukową, w sprawie zatrudnienia w grupie pracowników badawczych – Wydział Artes Liberales
21.02.2024
2024
9
UCHWAŁA NR 178 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Działaniu I.3.10 "Przygotowanie i uruchomienie projektu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka”, w wymiarze 1/2 etatu
21.02.2024
2024
8
UCHWAŁA NR 177 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Działaniu I.3.10 „Przygotowanie i uruchomienie projektu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka”, w wymiarze 1/1 etatu
21.02.2024
2024
7
UCHWAŁA NR 176 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Katedrze Numizmatyki i Muzealnictwa Wydziału Archeologii UW, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na pełny etat, na okres 18 miesięcy
21.02.2024
2024
6
UCHWAŁA NR 175 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Katedrze Epigrafiki i Papirologii Wydziału Archeologii UW, w grupie pracowników badawczych na pełny etat, na okres 36 miesięcy
21.02.2024
2024
5
UCHWAŁA NR 174 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów, w dyscyplinie archeologia, za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
21.02.2024
2024
4
UCHWAŁA NR 173 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów, w dyscyplinie archeologia, za wyróżniającą się rozprawę doktorską, będącą podstawą nadania stopnia doktora
21.02.2024
2024
3
UCHWAŁA NR 172 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 134 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Żebrowskiej.
21.02.2024
2024
2
UCHWAŁA NR 171 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Urszuli Wicenciak-Nùňez stopnia doktora habilitowanego
21.02.2024
2024
1
UCHWAŁA NR 170 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Grzegorzowi Ochale
21.02.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(69)
2023
69
UCHWAŁA NR 169 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Urszuli Wicenciak-Núñez stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
20.12.2023
2023
68
UCHWAŁA NR 168 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji związanej z procedurą awansu wewnętrznego dr hab. Joanny Then-Obłuskiej na stanowisko profesora uczelni w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
20.12.2023
2023
67
UCHWAŁA NR 167 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Katarzynie Januszek stopnia doktora habilitowanego
20.12.2023
2023
66
UCHWAŁA NR 166 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Miziołek
20.12.2023
2023
65
UCHWAŁA NR 165 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 20 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały nr 134 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenie recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Żebrowskiej
20.12.2023
2023
64
UCHWAŁA NR 164 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Andrzejowi Romanowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
20.12.2023
2023
63
UCHWAŁA NR 163 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jackowi Hamburgowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
20.12.2023
2023
62
UCHWAŁA NR 162 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Szymonowi Maślakowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
20.12.2023
2023
61
UCHWAŁA NR 161 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko asystenta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Archeologii w Pracowni Archeologii Podwodnej Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
22.11.2023
2023
60
UCHWAŁA NR 160 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji powołanej w związku z procedurą ponownego zawarcia umowy o pracę na tym samym stanowisku na czas nieokreślony przez dr Anastasiię Stupko-Lubczynską w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
22.11.2023
2023
59
UCHWAŁA NR 159 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji powołanej w związku z procedurą awansu wewnętrznego dr. hab. Grzegorza Majcherka na stanowisko profesora uczelni w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
22.11.2023
2023
58
UCHWAŁA NR 158 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji powołanej w związku z procedurą awansu wewnętrznego dr. hab. Radosława Karasiewicza-Szczypiorskiego na stanowisko profesora uczelni w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
22.11.2023
2023
57
UCHWAŁA NR 157 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji powołanej w związku z procedurą awansu wewnętrznego dr. hab. Mahmouda El-Tayeba na stanowisko profesora uczelni w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
22.11.2023
2023
56
UCHWAŁA NR 156 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Sebastianowi Chrupkowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
22.11.2023
2023
55
UCHWAŁA NR 155 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 22 listopada 2023 r.w sprawie nadania mgr Aleksandrze Pawlikowskiej-Gwiaździe stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
22.11.2023
2023
54
UCHWAŁA NR 154 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie nadania dr. Kyrylo Myzginowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
22.11.2023
2023
53
UCHWAŁA NR 153 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Grzegorzowi Ochale stopnia doktora habilitowanego
25.10.2023
2023
52
UCHWAŁA NR 152 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 października 2023 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Katarzynie Januszek stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
25.10.2023
2023
51
UCHWAŁA NR 151 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 października 2023 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 135 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Hamburga
25.10.2023
2023
50
UCHWAŁA NR 150 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 października 2023 r.  w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Vyacheslavowi Gerasimovowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
25.10.2023
2023
49
UCHWAŁA NR 149 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczych
27.09.2023
2023
48
UCHWAŁA NR 148 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Numizmatyki i Muzealnictwa Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
27.09.2023
2023
47
UCHWAŁA NR 147 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Romanowskiego
27.09.2023
2023
46
UCHWAŁA NR 146 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Artura Grabarka
27.09.2023
2023
45
UCHWAŁA NR 145 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany recenzenta rozprawy doktorskiej w  postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Pawlikowskiej-Gwiaździe
27.09.2023
2023
44
UCHWAŁA NR 144 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie nadania dr Katarzynie Pyżewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia i wyróżnienia osiągnięcia naukowego
27.09.2023
2023
43
UCHWAŁA NR 143 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego
21.06.2023
2023
42
UCHWAŁA NR 142 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w projekcie Życie w Makuryckiej Metropolii: Bioarcheologiczne badania średniowiecznej Starej Dongoli, Sudan
21.06.2023
2023
41
UCHWAŁA NR 141 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie dyscypliny archeologia na Uniwersytecie Warszawskim
21.06.2023
2023
40
UCHWAŁA NR 140 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Grzegorzowi Ochale stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
21.06.2023
2023
39
UCHWAŁA NR 139 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Romanowskiego
21.06.2023
2023
38
UCHWAŁA NR 138 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Artura Grabarka
21.06.2023
2023
37
UCHWAŁA NR 137 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Bajtler
21.06.2023
2023
36
UCHWAŁA NR 136 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Maślaka
21.06.2023
2023
35
UCHWAŁA NR 135 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Hamburga
21.06.2023
2023
34
UCHWAŁA NR 134 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Żebrowskiej
21.06.2023
2023
33
UCHWAŁA NR 133 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia kopromotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Żebrowskiej
21.06.2023
2023
32
UCHWAŁA NR 132 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Julii Mikockiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
21.06.2023
2023
31
UCHWAŁA NR 131 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Dagmarze Sosze w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
21.06.2023
2023
30
UCHWAŁA NR 130 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 105 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Kyrylo Myzginowi stopnia doktora habilitowanego
31.05.2023
2023
29
UCHWAŁA NR 129 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie archeologia
31.05.2023
2023
28
UCHWAŁA NR 128 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania raportu ze stanu dyscypliny Archeologia
31.05.2023
2023
27
UCHWAŁA NR 127 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji konkursowej w Katedrze Archeologii Egiptu i Nubii Wydziału Archeologii
31.05.2023
2023
26
UCHWAŁA NR 126 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji konkursowej w Katedrze Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Wydziału Archeologii
31.05.2023
2023
25
UCHWAŁA NR 125 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Aleksandra Bursche na członka Komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Artura Obłuskiego w trybie awansu na stanowisko profesora uczelni na czas nieokreślony w grupie pracowników naukowo-badawczych
31.05.2023
2023
24
UCHWAŁA NR 124 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
31.05.2023
2023
23
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Januszek
26.04.2023
2023
22
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 105 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Kyrylo Myzginowi stopnia doktora habilitowanego
26.04.2023
2023
21
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Pawlikowskiej-Gwiaździe w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
26.04.2023
2023
20
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Julii Mikockiej
26.04.2023
2023
19
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania
mgr Mariy Avramovej stopnia doktora
26.04.2023
2023
18
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji konkursowej w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
26.04.2023
2023
17
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ludwice Jończyk w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
26.04.2023
2023
16
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Gilewskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
26.04.2023
2023
15
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Prochowicza
29.03.2023
2023
14
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Pawlikowskiej-Gwiaździe stopnia doktora
29.03.2023
2023
13
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Pyżewicz w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
29.03.2023
2023
12
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie archeologia
01.03.2023
2023
11
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji konkursowej w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
01.03.2023
2023
10
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów i ustalenia zakresów egzaminów w przewodzie doktorskim mgr Julii Marii Mikockiej
01.03.2023
2023
9
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie nadania dr Małgorzacie Annie Kot stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia i wyróżnienia osiągnięcia naukowego
01.03.2023
2023
8
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisjach konkursowych na Wydziale Archeologii
25.01.2023
2023
7
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji do przeprowadzenia konkursu na etat adiunkta naukowego w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW
25.01.2023
2023
6
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
25.01.2023
2023
5
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Kyrylo Myzginowi stopnia doktora habilitowanego
25.01.2023
2023
4
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, wyznaczenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Sochy
25.01.2023
2023
3
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia zakresów egzaminów z: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej, języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Vyacheslava Gerasimova
25.01.2023
2023
2
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Kapiec w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
25.01.2023
2023
1
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Janowi Wyżgołowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
25.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(51)
2022
51
UCHWAŁA NR 100 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie odmowy dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej dr. Kadima Hassona Hnaihena
21.12.2022
2022
50
UCHWAŁA NR 99 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Vyacheslava Gerasimova
21.12.2022
2022
49
UCHWAŁA NR 98 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu wsprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Pyżewicz w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
21.12.2022
2022
48
UCHWAŁA NR 97 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Lechowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
21.12.2022
2022
47
UCHWAŁA NR 96 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 grudnia 2022 r.w sprawie nadania stopnia doktora mgr Xenii-Pauli Kyriakou w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
21.12.2022
2022
46
UCHWAŁA NR 95 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Dominice Sieczkowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
21.12.2022
2022
45
UCHWAŁA NR 94 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Pracowni Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu
23.11.2022
2022
44
UCHWAŁA NR 93 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pana Mikalai Plavinski
23.11.2022
2022
43
UCHWAŁA NR 92 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Kyrylo Myzginowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
23.11.2022
2022
42
UCHWAŁA NR 91 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Dawidowi Wieczorkowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
23.11.2022
2022
41
UCHWAŁA NR 90 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Julii Chyli w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
23.11.2022
2022
40
UCHWAŁA NR 89 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 28 września 2022 r. o zmianie Uchwały nr 83 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kapiec
28.09.2022
2022
39
UCHWAŁA NR 88 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w projekcie IDUB CRAC Ancient Societies in Action
28.09.2022
2022
38
UCHWAŁA NR 87 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Pyżewicz w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
28.09.2022
2022
37
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Kot w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
28.09.2022
2022
36
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Michała Gilewskiego
                                             
29.06.2022
2022
35
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Julii Chyla
                                                        
29.06.2022
2022
34
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kapiec
29.06.2022
2022
33
UCHWAŁA NR 82 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Xenii-Pauli Kyriakou
29.06.2022
2022
32
UCHWAŁA NR 81 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Xenii-Pauli Kyriakou
29.06.2022
2022
31
UCHWAŁA NR 80 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany recenzenta rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Wyżgoła
29.06.2022
2022
30
UCHWAŁA NR 79 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Kadimowi Hnaihenowi stopnia doktora
29.06.2022
2022
29
UCHWAŁA NR 78 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Kasprzakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
29.06.2022
2022
28
UCHWAŁA NR 77 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dr. Witoldowi Gumińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
29.06.2022
2022
27
UCHWAŁA NR 76 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie przekształcenia Komisji Egzaminacyjnej w Komisję Doktorską w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Kadimowi Hnaihenowi
25.05.2022
2022
26
UCHWAŁA NR 75 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
Uniwersytetu Warszawskiego
25.05.2022
2022
25
UCHWAŁA NR 74 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
25.05.2022
2022
24
UCHWAŁA NR 73 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie Uchwały nr 7 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskich na okres kadencji Rady 2021-2024
27.04.2022
2022
23
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 kwietnia 2022 r.o zmianie Uchwały nr 35 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Kadimowi Hassonowi Hnaihenowi
27.04.2022
2022
22
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 kwietnia 2022 r.
o zmianie Uchwały nr 51 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr. Witoldowi Gumińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych
w dyscyplinie archeologia
27.04.2022
2022
21
UCHWAŁA NR 70 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 kwietnia 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Kot w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
27.04.2022
2022
20
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Wyżgoła
27.04.2022
2022
19
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Lecha
27.04.2022
2022
18
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Ludwiki Jończyk
27.04.2022
2022
17
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Sieczkowskiej
27.04.2022
2022
16
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na pełny etat, na okres 12 miesięcy, od 1 października 2022 r.
23.03.2022
2022
15
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na pełny etat, na okres 12 miesięcy, od 1 października 2022 r.
23.03.2022
2022
14
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na pełny etat, na okres 12 miesięcy, od 1 października 2022 r.
23.03.2022
2022
13
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Sochy
23.02.2022
2022
12
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w grupie pracowników badawczych w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
23.02.2022
2022
11
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do zespołów kwalifikacyjnych w szkołach doktorskich
23.02.2022
2022
10
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 lutego 2022 r.w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do zespołów kwalifikacyjnych w szkołach doktorskich
23.02.2022
2022
9
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie archeologia
23.02.2022
2022
8
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie archeologia
23.02.2022
2022
7
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie nadania mgr. Piotrowi Zakrzewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
23.02.2022
2022
6
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do przeprowadzenia procedury oceny dorobku dr. Roberta Mahlera w celu zatrudnienia na czas nieokreślony w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
26.01.2022
2022
5
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Kasprzaka
26.01.2022
2022
4
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Dawida F. Wieczorka
26.01.2022
2022
3
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą na kadencję 2021-2024
26.01.2022
2022
2
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Witoldowi Gumińskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
26.01.2022
2022
1
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania mgr Joannie Ciesielskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
26.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(49)
2021
49
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Katedrze Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
22.12.2021
2021
48
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
22.12.2021
2021
47
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Gackowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
22.12.2021
2021
46
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
24.11.2021
2021
45
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 39 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Zakrzewskiego
24.11.2021
2021
44
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Iskrze stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
24.11.2021
2021
43
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Sokołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
24.11.2021
2021
42
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w Radzie Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
27.10.2021
2021
41
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminu z dyscypliny archeologia
27.10.2021
2021
40
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 27 października 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Witoldowi Gumińskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
27.10.2021
2021
39
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Zakrzewskiego
29.09.2021
2021
38
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego oraz powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Ciesielskiej
29.09.2021
2021
37
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego oraz powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Iskry
29.09.2021
2021
36
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich
29.09.2021
2021
35
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Kadimowi Hassonowi Hnaihenowi
29.09.2021
2021
34
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
29.09.2021
2021
33
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego oraz wyznaczenia komisji do ich przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Sokołowskiego
30.06.2021
2021
32
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej  i nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Ciesielskiej
30.06.2021
2021
31
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Iskry
30.06.2021
2021
30
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Dawida Wieczorka
30.06.2021
2021
29
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Gackowskiego
30.06.2021
2021
28
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Aleksandry Pawlikowskiej - Gwiazdy
30.06.2021
2021
27
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia kandydatów do Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW
30.06.2021
2021
26
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na pełny etat
na okres 36 miesięcy od 1 lipca 2022 r.
30.06.2021
2021
25
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego mgr. Mateusza Iskry
26.05.2021
2021
24
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Sokołowskiego
26.05.2021
2021
23
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Historii Starożytnej na Wydziale Historii w ramach realizacji projektu Ancient Societies in Action (IDUB)
26.05.2021
2021
22
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie nadania dr Agacie Marii Ulanowskiej
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
26.05.2021
2021
21
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej B w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Iskry
21.04.2021
2021
20
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie rekomendacji kandydatów reprezentujących dyscyplinę archeologia na członków zespołów kwalifikacyjnych szkół doktorskich
21.04.2021
2021
19
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na dwa stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Archeologii (Katedra Archeologii Klasycznej)
21.04.2021
2021
18
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania dr Dobrochnie Małgorzacie Zielińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
21.04.2021
2021
17
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
31.03.2021
2021
16
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
31.03.2021
2021
15
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Wyżgoła
31.03.2021
2021
14
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego oraz wyznaczenia komisji do ich przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Sokołowskiego
31.03.2021
2021
13
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego oraz wyznaczenia komisji do ich przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Gackowskiego
31.03.2021
2021
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zaopiniowania kandydatur na członków rad szkół doktorskich na kadencję 2021-2024
31.03.2021
2021
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian na liście czasopism punktowanych
31.03.2021
2021
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie archeologia
10.03.2021
2021
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej i powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Sokołowskiego
10.03.2021
2021
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej i powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Gackowskiego
10.03.2021
2021
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskich na okres kadencji Rady 2021-2024
10.02.2021
2021
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta na Wydziale Archeologii UW
10.02.2021
2021
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agacie Marii Ulanowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
10.02.2021
2021
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 42 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dobrochnie Małgorzacie Zielińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
10.02.2021
2021
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany promotora oraz zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Kasprzaka
10.02.2021
2021
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia na kadencję 2021-2024
10.02.2021
2021
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia na kadencję 2021-2024
29.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(55)
2020
55
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie dyscypliny archeologia na Uniwersytecie Warszawskim
17.12.2020
2020
54
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
17.12.2020
2020
53
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
17.12.2020
2020
52
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
17.12.2020
2020
51
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
17.12.2020
2020
50
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
17.12.2020
2020
49
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA  z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agacie Marii Ulanowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
17.12.2020
2020
48
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia kopromotora w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Sokołowskiego
17.12.2020
2020
47
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Zakrzewskiego
17.12.2020
2020
46
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich deklarujących przynależność do dyscypliny archeologia
05.11.2020
2020
45
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu UW w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022
05.11.2020
2020
44
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Sokołowskiego
05.11.2020
2020
43
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 42 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dobrochnie Małgorzacie Zielińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
05.11.2020
2020
42
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta na Wydziale Archeologii
05.11.2020
2020
41
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Dariusza Błaszczyka
05.11.2020
2020
40
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie nadania mgr. Nazarijowi Buławce stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie archeologia
05.11.2020
1 - 200Dalej