Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2020 ‎(37)
2020
37
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia
23.09.2020
2020
36
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji ds. awansu Rady Wydziału Archeologii UW
23.09.2020
2020
35
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
23.09.2020
2020
34
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
23.09.2020
2020
33
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dobrochnie Małgorzacie Zielińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
23.09.2020
2020
32
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  dr Joannie Then-Obłuskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
23.09.2020
2020
31
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arturowi Obłuskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
23.09.2020
2020
30
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 25 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
25.07.2020
2020
29
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie rozszerzenia składu Komisji ds. określenia kryteriów dla stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie archeologia
10.07.2020
2020
28
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta na Wydziale Archeologii
10.07.2020
2020
27
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. awansu dr. hab. Kamila Omara Kuraszkiewicza na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Orientalistycznym
10.07.2020
2020
26
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Mech
10.07.2020
2020
25
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Piotrowi Rafałowi Makowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
10.07.2020
2020
24
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nadania mgr Marcie Fitule stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
10.07.2020
2020
23
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Mariuszowi Burdajewiczowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
10.07.2020
2020
22
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Patrycji Monice Prządce-Giersz w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
10.07.2020
2020
21
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji regulaminowej
18.06.2020
2020
20
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Bolesławowi Ejsmondowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
18.06.2020
2020
19
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany sekretarza oraz członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Dariusza Błaszczyka
18.06.2020
2020
18
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Wiktorii Niezabitowskiej-Wiśniewskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
18.06.2020
2020
17
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jackowi Andrzejowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
18.06.2020
2020
16
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Wiesławowi Więckowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
18.06.2020
2020
15
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Grzegorzowi Wojciechowi Majcherkowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
18.06.2020
2020
14
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Kadima Hassona Hnaihena
29.04.2020
2020
13
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej, wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego oraz wyznaczenia komisji do ich przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Makowskiego
29.04.2020
2020
12
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dobrochnie Zielińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia
29.04.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego oraz wyznaczenia komisji do ich przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr. Nazarija Buławki
01.04.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany członka  komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr. Artura Obłuskiego
01.04.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów  w dyscyplinie archeologia
19.02.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA z dnia 19 lutego 2020 r.  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. przedłużenia na czas nieokreślony zatrudnienia dr Anny Gręzak na Wydziale Historycznym
19.02.2020
1 - 30Dalej