Logowanie

UCHWAŁA NR 22 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Data wydania

27.04.2020

Rok

2020

Pozycja

168

Hasła

studia – zasady studiowania (program kształcenia)

Status uchwały

Obowiązujący

Rodzaj aktu prawnego

uchwały rady dydaktycznej – URD

Opis dodatkowy

Tytuł

Tekst aktu
DRD.2020.168.URD.22.pdf    
Utworzony o 19.10.2020 13:55 przez Andrzej Dorociuk
Ostatnio zmodyfikowany: 24.11.2020 13:35 przez Andrzej Dorociuk