Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
  
2020
1
UCHWAŁA NR 1/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady dydaktycznej dla kierunków studiów międzywydziałowe studia ochrony środowiska, Sustainable Development
30.01.2020Sustainable Development
2020
2
UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie liczebności grup na zajęciach regularnych oraz organizacji seminariów licencjackich i magisterskich w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
30.01.2020Sustainable Development
2020
3
UCHWAŁA NR 3/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie propozycji zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Sustainable Development w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
21.02.2020Sustainable Development
2020
4
UCHWAŁA NR 7/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku Sustainable Development w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
21.02.2020Sustainable Development
2020
5
UCHWAŁA NR 11RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku Sustainable Development II stopnia
30.04.2020Sustainable Development
2020
6
UCHWAŁA NR 1/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady dydaktycznej dla kierunków studiów międzywydziałowe studia ochrony środowiska, Sustainable Development
30.01.2020międzywydziałowe studia ochrony środowiska
2020
7
UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie liczebności grup na zajęciach regularnych oraz organizacji seminariów licencjackich i magisterskich w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
30.01.2020międzywydziałowe studia ochrony środowiska
2020
8
UCHWAŁA NR 5/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
21.02.2020międzywydziałowe studia ochrony środowiska
2020
9
UCHWAŁA NR 6/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne
dla studentów – cudzoziemców, kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
21.02.2020międzywydziałowe studia ochrony środowiska
2020
10
UCHWAŁA NR 8/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zasad odbywania praktyki zawodowej na studiach I stopnia na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
01.04.2020międzywydziałowe studia ochrony środowiska
2020
11
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska I stopnia
30.04.2020międzywydziałowe studia ochrony środowiska
2020
12
UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska II stopnia
30.04.2020międzywydziałowe studia ochrony środowiska
2020
13
UCHWAŁA NR 3 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARTES LIBERALES, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek antropozoologia (studia I stopnia) na rok akad. 2021/2022
02.04.2020antropozoologia
2020
14
UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I stopnia) na rok akademicki 2024/2025
02.04.2020antropozoologia
2020
15
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I i II stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia),  kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia) na rok akademicki 2021/2022
02.04.2020antropozoologia
2020
16
UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie w sprawie zasad dyplomowania na kierunku antropozoologia
08.05.2020antropozoologia
2020
17
UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARTES LIBERALES, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (PEU) na kierunki: filologia nowogrecka (studia) oraz artes liberales (studia I stopnia) na rok akad. 2021/2022
02.04.2020artes liberales
2020
18
UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I stopnia) na rok akademicki 2024/2025
02.04.2020artes liberales
2020
19
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I i II stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia),  kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia) na rok akademicki 2021/2022
02.04.2020artes liberales
2020
20
UCHWAŁA NR 11 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na kierunku artes liberales (studia I i II stopnia)
08.05.2020artes liberales
2020
21
UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARTES LIBERALES, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek filologia nowogrecka (studia I stopnia) na rok akad. 2021/2022
02.04.2020filologia nowogrecka
2020
22
UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARTES LIBERALES, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (PEU) na kierunki: filologia nowogrecka (studia) oraz artes liberales (studia I stopnia) na rok akad. 2021/2022
02.04.2020filologia nowogrecka
2020
23
UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I stopnia) na rok akademicki 2024/2025
02.04.2020filologia nowogrecka
2020
24
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I i II stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia),  kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia) na rok akademicki 2021/2022
02.04.2020filologia nowogrecka
2020
25
UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na kierunku filologia nowogrecka
08.05.2020filologia nowogrecka
2020
26
UCHWAŁA NR 5 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia) na rok akad. 2021/2022
02.04.2020kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
2020
27
UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I stopnia) na rok akademicki 2024/2025
02.04.2020kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
2020
28
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I i II stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia),  kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia) na rok akademicki 2021/2022
02.04.2020kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
2020
29
UCHWAŁA NR 13 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia)
08.05.2020kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
2020
30
UCHWAŁA NR 05/05/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie  zasad dyplomowania na kierunku biologia
25.05.2020biologia
1 - 30Dalej