Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(14)
14
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.  w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków
202315.09.2023
13
UCHWAŁA NR 9/2023 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia stanowiska RGNiSW  dotyczącego zapewnienia wolności badań naukowych
202322.06.2023
12
UCHWAŁA NR 8/2023 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia ścieżki kształcenia  Quantitative Analysis organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW przy współpracy Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW  dla doktorantów podejmujących kształcenia  w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej od roku akademickiego 2023/2024
202322.06.2023
11
UCHWAŁA NR 7/2023 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej  z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2022/2023
202322.06.2023
10
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania materiałów  potwierdzających realizację Indywidualnego Planu Badawczego  wraz z ich wzorami na potrzeby przeprowadzenia Oceny Śródokresowej
202322.06.2023
9
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków
202322.06.2023
8
UCHWAŁA NR 6/2023 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej składu komisji ds. oceny śródokresowej
202322.06.2023
7
ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej
202308.05.2023
6
UCHWAŁA NR 5/2023 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej  z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2019/2020
202327.04.2023
5
ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu rekrutacji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2023”
202327.04.2023
4
UCHWAŁA NR 4/2023 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania Dyrektora z działalności Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej w roku 2022
202323.02.2023
3
UCHWAŁA NR 2/2023 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej  z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2020/2021
202323.02.2023
2
UCHWAŁA NR 2/2023 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej  z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2022/2023
202323.02.2023
1
UCHWAŁA NR 1/2023 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2022/2023
202326.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(22)
22
UCHWAŁA NR 11/2022 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych  doktorantom I roku w roku akademickim 2022/2023
202215.12.2022
21
UCHWAŁA NR 10/2022 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku kierownika projektu badawczego o przyjęcie kandydata do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej 
202228.11.2022
20
UCHWAŁA NR 9/2022 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmian w programie Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej
202228.10.2022
19
UCHWAŁA NR 8/2022 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej  z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2020/2021
202228.10.2022
18
UCHWAŁA NR 7/2022 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej  z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2019/2020
202228.10.2022
17
UCHWAŁA NR 6/2022 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej  z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2021/2022
202228.10.2022
16
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 10 lipca 2022 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia nr 9/2022  Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej  i powołania ich członków
202210.07.2022
15
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków
202224.06.2022
14
ZARZĄDZENIE NR 9/2022 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków
202224.06.2022
13
UCHWAŁA NR 5/2022 RADY MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej składu komisji ds. oceny śródokresowej
202223.06.2022
12
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania materiałów  potwierdzających realizację Indywidualnego Planu Badawczego  wraz z ich wzorami na potrzeby przeprowadzenia Oceny Śródokresowej
202215.06.2022
11
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych  do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych
202227.05.2022
10
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego  dla Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej dla programu Quantitative Psychology and Economics
202217.05.2022
9
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego  dla Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej
202217.05.2022
8
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia nr 9/2021 z dnia 9 września 2021 roku oraz utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków
202229.04.2022
7
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania osoby pełniącej funkcję koordynatora rekrutacji
202229.04.2022
1 - 30Dalej