Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(4)
4
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych  Uniwersytetu Warszawskiego
201915.04.2019
3
Uchwała nr 3/2019 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020
201911.04.2019
2
Uchwała nr 2/2019 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020
201926.02.2019
1
Uchwała nr 1/2019 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w sprawie sprawozdania i oceny działalności Dyrekcji Kolegium MISMaP w roku 2018
201909.02.2019
zwiń Rok : 2018 ‎(9)
9
Uchwała nr 7/2018 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
w sprawie zaopiniowania wniosków studentów o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019
201801.10.2018
8
Uchwała nr 6/2018 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
w sprawie zaopiniowania wniosków studentów i doktorantów o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019
201826.09.2018
7
Uchwała nr 5/2018 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zaopiniowania kandydata na kierownika studiów doktoranckich
w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych
201818.09.2018
6
Uchwała nr 4/2018 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9.03.2018 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Kolegium MISMaP w roku akademickim 2018/19
201809.03.2018
5
Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13.02.2018 r.
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej dla StudentówKolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów MatematycznoPrzyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego
201813.02.2018
4
Uchwała nr 3/2018 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8.02.2018
w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacyjnego studiów doktoranckich w Kolegium MISMaP w roku akademickim 2018/19
201808.02.2018
3
Uchwała nr 2/2018 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5.02.2018 w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów cudzoziemców w Kolegium MISMaP w roku akademickim 2018/19
201805.02.2018
2
Uchwała Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego nr 1/2018 z dnia 5.02.2018 w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISMaP w roku akademickim 2018/2019
201805.02.2018
1
Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych  z dnia 02.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych  Uniwersytetu Warszawskiego
201802.01.2018
zwiń Rok : 2017 ‎(7)
7
Uchwała Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego Nr 7/2017 z dnia 20 listopada  2017w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
201720.11.2017
6
Uchwała Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego Nr 6 /2017 z dnia 21 lutego  2017 w sprawie zatwierdzenia opłat  za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności
201721.02.2017
5
Uchwała Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5 /2017 z dnia 21 lutego 2017w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich oraz cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich K MISMaP
201721.02.2017
4
Uchwała Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Nr 4 /2017 z dnia 21 lutego 2017 w sprawie zasad studiowania w Kolegium Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 
201721.02.2017
3
Uchwała Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Nr 3 /2017 z dnia 21 lutego 2017 w sprawie regulaminu Kolegium Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 
201721.02.2017
2
Uchwała Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Nr 2 /2017 z dnia 21 lutego 2017 w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 do Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

201721.02.2017
1
Uchwała Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Nr 1 /2017 z dnia 21 lutego 2017 w sprawie uzupełnienia zasad rekrutacji na rok 2017/2018 do K MISMaP
201721.02.2017