Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2017
1
Uchwała nr 1 Rady Kolegium MISH z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia I stopnia (lub jednolite magisterskie) oraz II stopnia na indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych na rok akademicki 2018/2019
06.04.2017
2017
2
Uchwała nr 2 Rady Kolegium MISH z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISH na rok 2017/2018
06.04.2017
2017
3
Uchwała nr 3 Rady Kolegium MISH z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie  zmiany Zasad Studiowania w Kolegium MISH
06.04.2017
2017
4
Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia systemu grantów naukowych dla studentów Kolegium MISH
08.12.2017
2017
5
Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 6 października 2017 r. w sprawie rozpisania konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH
08.12.2017
2017
6
Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 6 października 2017 r. w sprawie rozpisania konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH
08.12.2017
2017
7
Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 12 października 2017 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród regulaminowych i specjalnych
08.12.2017
2017
8
Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Grantowej
08.12.2017
2018
1
Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zasad kontynuacji współpracy z tutorem przypadku kontynuowania studiów w Kolegium MISH na drugim stopniu na tym samym kierunku studiów
31.01.2018
2018
2
Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu użytkowania sali 221 udostępnionej przez Kolegium MISH na działalność studencką
31.01.2018
2018
3
Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH
26.03.2018
2019
1
Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu użytkowania Sali 221 udostępnionej przez Kolegium MISH na działalność studencką
10.01.2019
2019
2
Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie składania dokumentacji koniecznej do obrony pracy dyplomowej
10.01.2019
2019
3
Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ekwiwalentów zajęć dla przedmiotu semiotyka logiczna
10.01.2019
2019
4
Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie rozpisania konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH
15.01.2019
2019
5
Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie funkcjonowania funduszu na bieżącą działalność naukową studentów Kolegium MISH
19.03.2019
2019
6
Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia o rozpisaniu konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH
22.03.2019
2019
7
Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 25 czerwca  2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej dla Studentów Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego
25.06.2019
2019
8
Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego
17.07.2019
2019
9
Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów na rok akademicki 2019/2020
30.09.2019
2019
10
Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 22 października 2019 r. w sprawie funkcjonowania funduszu na bieżącą działalność naukową studentów Kolegium MISH
08.11.2019
2019
11
Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie składania planów przez studentów Kolegium MISH planujących obronę dwóch dyplomów w roku akademickim 2019/20
10.12.2019
2019
12
Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyborów przedstawicieli tutorów do Rady Dydaktycznej Kolegium MISH
19.12.2019