Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(1)
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego z 2019 roku
202024.06.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(12)
12
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia Inżynieria obliczeniowa w roku akademickim 2020/2021
201924.05.2019
11
ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
201924.04.2019
10
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego z 2018 roku
201915.04.2019
9
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie uruchomienia kursu z zakresu bioinformatyki w ramach projektu pt.: Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka – EDUGEN
201905.04.2019
8
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa od roku akademickiego 2019/2020 dostosowanym do nowego ustawodawstwa
201905.04.2019
7
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020
201905.04.2019
6
ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Technologii Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
201928.03.2019
5
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2019/2020
201928.02.2019
4
OBWIESZCZENIE NR 1 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej ICM
201913.02.2019
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie aktualnej struktury organizacyjnej ICM
201913.02.2019
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia II stopnia inżynieria obliczeniowa w roku akademickim 2019/2020
201913.02.2019
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa do nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nowej Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej
201913.02.2019
zwiń Rok : 2018 ‎(7)
7
ZARZĄDZENIE NR 3 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 października 2018 r. w sprawie aktualizacji cennika usług obliczeniowych HPC ICM UW
201809.10.2018
6
ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM   MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wskaźnika monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej
201818.07.2018
5
ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Lokalnego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych (LODO)
201816.07.2018
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów II stopnia Inżynieria obliczeniowa w roku akademickim 2019/2020
201830.04.2018
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019
201821.03.2018
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019
201809.03.2018
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia II stopnia Inżynieria obliczeniowa w roku akademickim 2018/2019
201809.03.2018
zwiń Rok : 2017 ‎(8)
8
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przeprowadzania egzaminów magisterskich na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria obliczeniowa
201715.12.2017
7
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
201715.12.2017
6
ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i  Komputerowego
201701.03.2017
5
ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług obliczeniowych HPC ICM UW w 2017 r.
201702.01.2017
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Inżynieria obliczeniowa
201728.04.2017
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria obliczeniowa w roku akademickim 2018/2019
201728.04.2017
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ  INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018 dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich
201728.04.2017
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia II stopnia Inżynieria obliczeniowa w roku akademickim 2017/2018
201728.04.2017