Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(1)
1
UCHWAŁA NR 1 RADY INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2023 r.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Katarzyny Suski-Grabowski na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
202328.03.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(8)
8
UCHWAŁA NR 3 RADY INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego przedstawionego przez Dyrektora ICM
202207.11.2022
7
ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 października 2022 r. w sprawie powołania koordynatora ds. mobilności studentów
202205.10.2022
6
ZARZĄDZENIE NR 3 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 października 2022 r. w sprawie powołania koordynatora ds. mobilności pracowników
202205.10.2022
5
ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych zdalnie w roku akademickim 2022/2023
202230.09.2022
4
ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2022 r. w sprawie powołania stałej Komisji ICM. ds. zatrudnień na stanowiskach nauczycieli akademickich na okres do 31 sierpnia 2024 r.
202207.09.2022
3
UCHWAŁA NR 2 RADY INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania przez Dyrektora ICM stałej Komisji ICM ds. zatrudnień na stanowiskach nauczycieli akademickich
202210.06.2022
2
UCHWAŁA NR 1 RADY INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady na kadencję do 31 sierpnia 2024 r.
202210.06.2022
1
ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie aktualizacji usług cennika usług obliczeniowych HPC ICM UW
202212.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(3)
3
OBWIESZCZENIE NR 1 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2021 r. w sprawie struktury organizacyjnej ICM
202124.09.2021
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia czterech konkursów na stanowisko adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
202111.06.2021
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego z 2020 roku
202111.06.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(3)
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Regulaminu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
202020.11.2020
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Piotra Bały jako dyrektora ds. kształcenia w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
202024.06.2020
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego z 2019 roku
202024.06.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(13)
13
ZARZĄDZENIE NR 3 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2019 r. w sprawie aktualizacji usług cennika usług obliczeniowych HPC ICM UW
201912.09.2019
12
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia Inżynieria obliczeniowa w roku akademickim 2020/2021
201924.05.2019
11
ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
201924.04.2019
10
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego z 2018 roku
201915.04.2019
9
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie uruchomienia kursu z zakresu bioinformatyki w ramach projektu pt.: Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka – EDUGEN
201905.04.2019
8
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa od roku akademickiego 2019/2020 dostosowanym do nowego ustawodawstwa
201905.04.2019
7
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020
201905.04.2019
6
ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Technologii Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
201928.03.2019
5
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2019/2020
201928.02.2019
4
OBWIESZCZENIE NR 1 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej ICM
201913.02.2019
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie aktualnej struktury organizacyjnej ICM
201913.02.2019
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia II stopnia inżynieria obliczeniowa w roku akademickim 2019/2020
201913.02.2019
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa do nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nowej Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej
201913.02.2019
zwiń Rok : 2018 ‎(7)
7
ZARZĄDZENIE NR 3 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 października 2018 r. w sprawie aktualizacji cennika usług obliczeniowych HPC ICM UW
201809.10.2018
6
ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM   MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wskaźnika monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej
201818.07.2018
1 - 30Dalej