Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(41)
41
UCHWAŁA NR 41/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 8 października 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania środków budżetowych IAiE w roku 2020
202008.10.2020
40
UCHWAŁA NR 40/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego IAiE za rok 2019
202008.10.2020
39
UCHWAŁA NR 39/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 8 października 2020 r. w sprawie nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w OSA
202008.10.2020
38
UCHWAŁA NR 38/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 8 października 2020 r. w sprawie nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w EUROREG
202008.10.2020
37
UCHWAŁA NR 37/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o o zatrudnienie dra Jakuba Majewskiego w EUROREG
202008.10.2020
36
UCHWAŁA NR 36/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra hab. Grzegorza Kościa do Senackiej Komisji ds. Rozwoju Przestrzennego
202008.10.2020
35
UCHWAŁA NR 35/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra hab. Macieja Smętkowskiego, prof. ucz., do Senackiej Komisji ds. Finansowych
202008.10.2020
34
UCHWAŁA NR 34/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr Marty Usiekniewicz na stanowisku starszego asystenta
202014.07.2020
33
UCHWAŁA NR 33/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Dembicz na stanowisku profesora uczelni
202014.07.2020
32
UCHWAŁA NR 32/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr. Hectora Callerosa Rodrigueza na stanowisku adiunkta
202014.07.2020
31
UCHWAŁA NR 31/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Bekieszy-Korolczuk na stanowisku adiunkta
202014.07.2020
30
UCHWAŁA NR 30/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat otwarcia dwóch konkursów w IAiE - EUROREG na adiunktów badawczo-dydaktycznych zatrudnionych ze środków EUROREG
202007.07.2020
29
UCHWAŁA NR 29/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat otwarcia dwóch konkursów w IAiE - EUROREG na adiunktów badawczych zatrudnionych ze środków IBUD
202007.07.2020
28
UCHWAŁA NR 28/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu w EUROREG pracowni (zespołu badawczego) pod nazwą Laboratorium Badań Naukoznawczych
202007.07.2020
27
UCHWAŁA NR 27/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie sposobu wyłaniania kandydatów na Dyrektorów wewnętrznych jednostek organizacyjnych Instytutu i zasięgania opinii pracowników przed ich odwołaniem
202007.07.2020
26
UCHWAŁA NR 26/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu nowego Regulaminu Instytutu Ameryk i Europy
202023.06.2020
25
UCHWAŁA NR 25/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. Kacpra Pobłockiego na stanowisku adiunkta
202029.05.2020
24
UCHWAŁA NR 24/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr Aleksandry Ćwik na stanowisku asystenta
202029.05.2020
23
UCHWAŁA NR 23/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Piotra Dutkiewicza na stanowisku profesora uczelni
202029.05.2020
22
UCHWAŁA NR 22/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. Romana Szula na stanowisku profesora uczelni
202029.05.2020
21
UCHWAŁA NR 21/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. Janusza Hryniewicza na stanowisku profesora
202029.05.2020
20
UCHWAŁA NR 20/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr. hab. Macieja Smętkowskiego na stanowisku profesora uczelni
202030.04.2020
19
UCHWAŁA NR 19/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr. hab. Kacpra Pobłockiego na stanowisku profesora uczelni
202030.04.2020
18
UCHWAŁA NR 18/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr. Jakuba Roka
202028.04.2020
17
UCHWAŁA NR 17/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia dr. Ryszarda Schnepfa
202026.02.2020
16
UCHWAŁA NR 16/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia dr hab. Bogumiły Lisockiej-Jaegermann
202026.02.2020
15
UCHWAŁA NR 15/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w OSA pracowni badawczej „Weird Fictions Research Group”
202026.02.2020
14
UCHWAŁA NR 14/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad rozliczania pensum i zajęć nieregularnych w IAiE w roku akademickim 2020/2021
202026.02.2020
13
UCHWAŁA NR 13/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Komisji Wyborczej IAiE
202026.02.2020
12
UCHWAŁA NR 12/2020 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć Information Technology w Ośrodku Studiów Amerykańskich przez cały rok akademicki
202022.01.2020
1 - 30Dalej