Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(12)
12
ZARZĄDZENIE NR 2/2024 KIEROWNICZKI JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ (KJD) INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia dni dziekańskich w dniach 29-30.04.2024 r. na zajęciach prowadzonych przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
202423.04.2024
11
UCHWAŁA NR 10/2024 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego IAiE za rok 2023
202410.04.2024
10
UCHWAŁA NR 9/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Zbigniewa Kwietnia w OSA
202410.04.2024
9
UCHWAŁA NR 8/2024 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania dr hab. Justyny Włodarczyk, prof. UW z Wydziału Neofilologii do Komisji IAiE ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w postępowaniu awansowym dr hab. Karoliny Krasuskiej na stanowisko profesor uczelni
202410.04.2024
8
UCHWAŁA NR 7/2024 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr Justyny Orchowskiej w EUROREG
202410.04.2024
7
UCHWAŁA NR 6/2024 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr. Michała Czepkiewicza w EUROREG
202410.04.2024
6
ZARZĄDZENIE NR 1/2024 KIEROWNICZKI JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ (KJD) INSTYTUTU AMERYK I EUROPY
z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia dni dziekańskich w dniach 25-27 marca 2024 r. na zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Studiów Amerykańskich
202420.03.2024
5
UCHWAŁA NR 5/2024 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania dr. hab. Anny Domaradzkiej-Widła do komisji ds. zatrudnień IAiE w sprawie ponownego zawarcia umowy o pracę na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych z dr Justyną  Orchowską (EUROREG)
202431.01.2024
4
UCHWAŁA NR 4/2024 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania prof. dr. hab. Jerzego Kochanowskiego do komisji ds. zatrudnień IAiE do sprawy przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Włodzimierza Batóga, prof. uczelni (OSA) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony
202431.01.2024
3
UCHWAŁA NR 3/2024 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania dr. hab. Anny Domaradzkiej-Widła do komisji ds. zatrudnień IAiE do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta (EUROREG) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202431.01.2024
2
UCHWAŁA NR 2/2024 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 31 stycznia stycznia 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w EUROREG
202431.01.2024
1
UCHWAŁA NR 1/2024 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie awansu dr. hab. Elżbiety Biekieszy-Korolczuk (OSA) na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202431.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(25)
25
UCHWAŁA NR 25/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Wyborczej IAiE
202322.11.2023
24
UCHWAŁA NR 24/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 27/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie sposobu wyłaniania kandydatów na Dyrektorów wewnętrznych jednostek organizacyjnych Instytutu i zasięgania opinii pracowników przed ich odwołaniem
202322.11.2023
23
UCHWAŁA NR 23/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Instytutu Ameryk i Europy
202322.11.2023
22
UCHWAŁA NR 22/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego IAiE na rok 2023
202311.10.2023
21
UCHWAŁA NR 21/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 11 października 2023 r. w sprawie powołania dr hab. Anny Horolets, prof. ucz. do komisji ds. zatrudnień IAiE w celu przeprowadzenia procedury awansowej dr hab. Elżbiety Bekieszy-Korolczuk na stanowisko profesora uczelni
202311.10.2023
20
UCHWAŁA NR 20/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Artema Chumachenko (EUROREG)
202311.10.2023
19
UCHWAŁA NR 19/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr Kamili Lewandowskiej (EUROREG)
202311.10.2023
18
UCHWAŁA NR 18/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Bretta Buttliere (EUROREG)
202311.10.2023
17
UCHWAŁA NR 17/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Jakuba Majewskiego (EUROREG)
202311.10.2023
16
UCHWAŁA NR 16/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 11 października 2023 r. w sprawie nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w OSA
202311.10.2023
15
UCHWAŁA NR 15/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 11 października 2023 r. w sprawie nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w EUROREG
202311.10.2023
14
UCHWAŁA NR 14/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o otwarcie konkursu w ramach IDUB w EUROREG
202329.06.2023
13
UCHWAŁA NR 13/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgra Jana Smoleńskiego w OSA
202329.06.2023
12
UCHWAŁA NR 12/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wolności badań i ogłaszania ich wyników
202324.05.2023
11
UCHWAŁA NR 11/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dra Zbigniewa Kwietnia w OSA
202324.05.2023
10
UCHWAŁA NR 10/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dra hab. Romana Szula w EUROREG
202324.05.2023
9
UCHWAŁA NR 9/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia prof. Janusza Hryniewicza w EUROREG
202324.05.2023
8
UCHWAŁA NR 8/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o o zatrudnienie dra Przemysława Góreckiego w OSA
202324.05.2023
1 - 30Dalej