Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(5)
5
UCHWAŁA NR 5/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia prof. Anny Kniazevych (EUROREG)
202323.03.2023
4
UCHWAŁA NR 4/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr Ewy Zegler-Poleskiej (EUROREG)
202323.03.2023
3
UCHWAŁA NR 3 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY
z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zasad rozliczania pensum i godzin nieregularnych w IAiE w roku akademickim 2023/2024
202323.03.2023
2
UCHWAŁA NR 2/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o awans dr hab. Sylwii Kuźmy-Markowskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (OSA)
202325.01.2023
1
UCHWAŁA NR 1/2023 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Instytutu Ameryk i Europy
202325.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(33)
33
UCHWAŁA NR 32/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Instytutu Ameryk i Europy
202223.11.2022
32
UCHWAŁA NR 31/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Jerzego Kochanowskiego do komisji ds. zatrudnień IAiE w celu przeprowadzenia procedury awansowej dr hab. Sylwii Kuźmy-Markowskiej na stanowisko profesora uczelni
202223.11.2022
31
UCHWAŁA NR 30/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Zbigniewa Lasocika do komisji ds. zatrudnień IAiE w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w dyscyplinie nauki o polityce (OSA)
202223.11.2022
30
UCHWAŁA NR 29/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania dr hab. Justyny Włodarczyk, prof. UW do komisji ds. zatrudnień IAiE w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (OSA)
202223.11.2022
29
UCHWAŁA NR 28/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania dra hab. Marka Paryża, prof. ucz. do komisji ds. zatrudnień nauczycieli akademickich w IAiE do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w dyscyplinie literaturoznawstwo (OSA)
202223.11.2022
28
UCHWAŁA NR 27/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru dra hab. Włodzimierza Batóga, prof. ucz. do komisji ds. zatrudnień nauczycieli akademickich w IAiE
202223.11.2022
27
UCHWAŁA NR 26/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego IAiE na rok 2022
202223.11.2022
26
ZARZĄDZENIE KIEROWNICZKI JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ (KJD) INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania koordynatorów ds. mobilności studentów na rok akademicki 2022/23
202230.09.2022
25
UCHWAŁA NR 25/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o ogłoszenie 3 konkursów w OSA
202228.09.2022
24
UCHWAŁA NR 24/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o o zatrudnienie dra Bretta Buttliere w EUROREG
202228.09.2022
23
UCHWAŁA NR 23/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o o zatrudnienie dra Artema Chumachenko    w EUROREG
202228.09.2022
22
UCHWAŁA NR 22/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o o zatrudnienie dr Kamili Lewandowskiej w EUROREG
202228.09.2022
21
UCHWAŁA NR 21/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o o zatrudnienie prof. Anny Kniazevych w EUROREG
202228.09.2022
20
UCHWAŁA NR 20/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o awans dr hab. Kacpra Pobłockiego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (EUROREG)
202228.09.2022
19
UCHWAŁA NR 19/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w OSA
202228.09.2022
18
UCHWAŁA NR 18/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w EUROREG
202228.09.2022
17
UCHWAŁA NR 17/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dra Ryszarda Schnepfa na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w OSA
202225.05.2022
16
UCHWAŁA NR 16/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dra hab. Romana Szula na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w EUROREG
202225.05.2022
15
UCHWAŁA NR 15/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia prof. Janusza Hryniewicza na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w EUROREG
202225.05.2022
14
UCHWAŁA NR 14/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o awans dr Marty Usiekniewicz na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (OSA)
202225.05.2022
13
UCHWAŁA NR 13/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o awans dr Ludmiły Janion na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (OSA)
202225.05.2022
12
UCHWAŁA NR 12/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dra Marcina Gajka na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony (OSA)
202225.05.2022
11
UCHWAŁA NR 11/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr Katarzyny Romańczyk na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony (EUROREG)
202225.05.2022
10
UCHWAŁA NR 10/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zasad rozliczania pensum i zajęć nieregularnych w IAiE w roku akademickim 2022/2023
202223.03.2022
9
UCHWAŁA NR 9/2022 RADY INSTYTUTU AMERYK I EUROPY z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego IAiE za rok 2021
202223.03.2022
1 - 30Dalej