Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2022
1
Zarządzenie nr 1/04/2022 Dyrektora Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
W sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na Studia Podyplomowe
Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych w roku akademickim
2022/2023
28.04.2022