Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(23)
23
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 10.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Biblioteki CKNJOiEE UW

202021.12.2020
22
UCHWAŁA NR 13.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w wyrażenia zgody na zatrudnienie  mgr Moniki Malinowskiej w CKNJOiEE UW w wymiarze ½ etatu na czas określony 2 lat na stanowisku asystenta od dnia 17.02.2021
202015.12.2020
21
UCHWAŁA NR 12.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie mgr Małgorzaty Makowskiej w CKNJOiEE UW w wymiarze ½ etatu na czas określony 2 lat na stanowisku asystenta od dnia 17.02.2021
202015.12.2020
20
UCHWAŁA NR 11.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr Emilii Królak w CKNJOiEE UW w wymiarze ½ etatu na czas określony 2 lat na stanowisku starszego asystenta od dnia 17.02.2021
202015.12.2020
19
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 9.2020
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie kryteriów przyznania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników CKNJOiEE UW w roku 2020
202014.12.2020
18
UCHWAŁA NR 10.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska dotyczącego kryteriów przyznania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników CKNJOiEE UW w roku 2020
202014.12.2020
17
UCHWAŁA NR 9.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie kandydatur do Komisji Oceniającej CKNJOiEE UW w okresie 1.01.2021-31.12.2024

202016.11.2020
16
UCHWAŁA NR 8.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do Rady Dydaktycznej kierunku nauczanie języków obcych do przedstawienia Radzie Dyscypliny Naukowej językoznawstwo – w kadencji 2021-2024
202016.11.2020
15
UCHWAŁA NR 7.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie kandydatur pracowników z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do nagród z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
202026.10.2020
14
UCHWAŁA NR 6.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie kandydatur pracowników z grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi do nagród z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
202026.10.2020
13
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 8.2020
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie stawek za godzinę zegarową zajęć dydaktycznych płaconych wg. umowy zlecenia/godzin ponadwymiarowych od roku akad. 2020/2021
202015.10.2020
12
UCHWAŁA NR 5.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020
202011.09.2020
11
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 7.2020
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
202025.05.2020
10
ZARZĄDZENIE NR 6 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. badań nad dydaktyką przedmiotową
202022.05.2020
9
ZARZĄDZENIE Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych  i Edukacji Europejskiej UW NR 5.2020 z dnia 15 maja 2020 r.w sprawie wynagradzania nakładu pracy na seminariach licencjackich i magisterskich
202016.05.2020
8
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 4.2020 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3.2020 Dyrektora CKNJOiEE UW z dnia 8 kwietnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

202016.05.2020
7
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 3.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2.2020 Dyrektora CKNJOiEE UW z dnia 27 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

202009.04.2020
6
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 2.2020
z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1.2020 Dyrektora CKNJOiEE UW z dnia 20 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
202027.03.2020
5
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 1.2020
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

202020.03.2020
4
UCHWAŁA NR 4.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania dyrektora Centrum z kontroli zarządczej za rok 2019
202020.03.2020
3
UCHWAŁA NR 3.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego do prowizorium budżetowego CKNJOiEE UW w roku 2020

202020.03.2020
2
UCHWAŁA NR 2.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie w CKNJOiEE UW adiunkta ze stopniem doktora w zakresie językoznawstwa stosowanego (anglisty), na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, począwszy od 1 października 2020 roku
202020.03.2020
1
UCHWAŁA NR 1.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji na kierunek nauczanie języków obcych, II stopnień, na rok akademicki 2020/2021
202013.01.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(29)
29
UCHWAŁA NR 28.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Wyborczej Centrum na kadencję 2020 - 2024
201910.12.2019
28
UCHWAŁA NR 27.2019
RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do Rady Dydaktycznej kierunku nauczanie języków obcych do przedstawienia Radzie Dyscypliny Naukowej językoznawstwo - na rok 2020
201910.12.2019
27
UCHWAŁA NR 26.2019
RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2019 r. W sprawie zmiany brzmienia nazw w Regulaminie udostępniania zbiorów w Bibliotece CKNJOiEE UW
201910.12.2019
26
UCHWAŁA NR 25.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie korekty daty zatrudnienia wskazanej w Uchwale nr 23 z 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW, na podstawie umowy o pracę, na czas określony jednego roku, w wymiarze połowy etatu, począwszy od 1 marca 2020 r.
201910.12.2019
25
UCHWAŁA NR 24 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2019 r. W sprawie przyjęcia założeń do planu działań Programu Indywidualizacji Kształcenia na lata akademickie 2019/2020 i 2020/2021
201910.12.2019
24
UCHWAŁA NR 23.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW, na podstawie umowy o pracę, na czas określony jednego roku, w wymiarze połowy etatu, począwszy od 1 marca 2020 r.
201929.10.2019
23
UCHWAŁA NR  22 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków przeznaczonych na przyznanie jednorazowych dodatków specjalnych pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi CKNJOiEE UW
201929.10.2019
1 - 30Dalej