Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(5)
5
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 4 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie dyrektora CKNJOiEE UW Nr 2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie określenia zasad wyłaniania kandydatów do „Wyróżnienia Rektora”  na
kadencję 2020 - 2024
202214.06.2022
4
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 3 z dnia 31 maja 2022 r.w sprawie określenia zasad i harmonogramu rekrutacji na kierunku Studia podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego lub języka francuskiego lub języka niemieckiego  na rok akademicki 2022/2023
202231.05.2022
3
ZARZĄDZENIE NR 3.2022 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW  z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. założeń strategicznych
202214.03.2022
2
ZARZĄDZENIE NR 2.2022 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6 Dyrektora CKNJOiEE UW z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. badań nad dydaktyką przedmiotową
202214.03.2022
1
ZARZĄDZENIE NR 1.2022 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu koordynacyjnego w ramach realizacji projektu APATCHE.

202223.02.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(8)
8
ZARZĄDZENIE NR 4 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 5  Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie wynagradzania nakładu pracy na seminariach licencjackich i magisterskich
202104.10.2021
7
UCHWAŁA NR 3.2021 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW dr hab. ROBERTA SKOCZKA na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w zakresie językoznawstwa (germanista) w wymiarze 1/2 etatu na czas określony jednego roku, począwszy od 1 listopada br.

202104.10.2021
6
UCHWAŁA NR 2.2021 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW dr hab. PIOTRA PLICHTY na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w zakresie pedagogiki w wymiarze 1/3 etatu na czas określony jednego roku, począwszy od 1 listopada br.

202104.10.2021
5
UCHWAŁA NR 1.2021
RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021
202122.07.2021
4
ZARZĄDZENIE NR 3.2021 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 30 czerwca 2021 r.w sprawie powołania Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w CKNJOiEE UW
202113.07.2021
3
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad wyłaniania kandydatów do „Wyróżnienia Rektora” w na kadencję 2020 - 2024
202109.02.2021
2
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach podyplomowych  w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w CKNJOiEE UW

202109.02.2021
1
ZARZĄDZENIE DYREKTORA ds. KSZTAŁCENIA CKNJOiEE UW NR 1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia  w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
202109.02.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(23)
23
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 10.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Biblioteki CKNJOiEE UW

202021.12.2020
22
UCHWAŁA NR 13.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w wyrażenia zgody na zatrudnienie  mgr Moniki Malinowskiej w CKNJOiEE UW w wymiarze ½ etatu na czas określony 2 lat na stanowisku asystenta od dnia 17.02.2021
202015.12.2020
21
UCHWAŁA NR 12.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie mgr Małgorzaty Makowskiej w CKNJOiEE UW w wymiarze ½ etatu na czas określony 2 lat na stanowisku asystenta od dnia 17.02.2021
202015.12.2020
20
UCHWAŁA NR 11.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr Emilii Królak w CKNJOiEE UW w wymiarze ½ etatu na czas określony 2 lat na stanowisku starszego asystenta od dnia 17.02.2021
202015.12.2020
19
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 9.2020
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie kryteriów przyznania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników CKNJOiEE UW w roku 2020
202014.12.2020
18
UCHWAŁA NR 10.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska dotyczącego kryteriów przyznania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników CKNJOiEE UW w roku 2020
202014.12.2020
17
UCHWAŁA NR 9.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie kandydatur do Komisji Oceniającej CKNJOiEE UW w okresie 1.01.2021-31.12.2024

202016.11.2020
16
UCHWAŁA NR 8.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do Rady Dydaktycznej kierunku nauczanie języków obcych do przedstawienia Radzie Dyscypliny Naukowej językoznawstwo – w kadencji 2021-2024
202016.11.2020
15
UCHWAŁA NR 7.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie kandydatur pracowników z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do nagród z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
202026.10.2020
14
UCHWAŁA NR 6.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie kandydatur pracowników z grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi do nagród z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
202026.10.2020
13
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 8.2020
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie stawek za godzinę zegarową zajęć dydaktycznych płaconych wg. umowy zlecenia/godzin ponadwymiarowych od roku akad. 2020/2021
202015.10.2020
12
UCHWAŁA NR 5.2020 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020
202011.09.2020
11
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 7.2020
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
202025.05.2020
10
ZARZĄDZENIE NR 6 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. badań nad dydaktyką przedmiotową
202022.05.2020
9
ZARZĄDZENIE Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych  i Edukacji Europejskiej UW NR 5.2020 z dnia 15 maja 2020 r.w sprawie wynagradzania nakładu pracy na seminariach licencjackich i magisterskich
202016.05.2020
8
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 4.2020 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3.2020 Dyrektora CKNJOiEE UW z dnia 8 kwietnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

202016.05.2020
7
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 3.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2.2020 Dyrektora CKNJOiEE UW z dnia 27 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

202009.04.2020
1 - 30Dalej