Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(6)
6
UCHWAŁA NR 2.2024 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Andrzeja Diniejki w CKNJOiEE UW na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w wymiarze 1/2 etatu na czas określony 1 roku, począwszy od 1 października 2024 r
202403.06.2024
5
UCHWAŁA NR 1.2024 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Krystyny Leszczyńskiej - Wichmanowskiej w CKNJOiEE UW na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w wymiarze 1/4 etatu
na czas określony 1 roku, począwszy od 1 października 2024 r.
202403.06.2024
4
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 2.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie okresowego przeniesienia zajęć do trybu zdalnego
202424.04.2024
3
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 1.2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia dni dziekańskich w dniach 25 - 27 marca 2024 roku
202427.02.2024
2
ZARZĄDZENIE NR 2.2024 DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Dyrektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka
202416.01.2024
1
ZARZĄDZENIE NR 1.2024 DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Dyrektorskiej ds. Oceny Dorobku do Awansu na Stanowisko Profesorskie
202416.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(19)
19
UCHWAŁA NR 10.2023 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Dyrektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka
202322.12.2023
18
UCHWAŁA NR 9.2023 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Krystyny Leszczyńskiej-Wichmanowskiej w CKNJOiEE UW na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej na 1/4 etatu na czas
określony 2 lat, począwszy od 1 lutego 2024
202322.12.2023
17
UCHWAŁA NR 8.2023 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2023 r.w sprawie powołania Komisji Dyrektorskiej ds. Oceny Dorobku do Awansu na Stanowisko
Profesorskie
202322.12.2023
16
UCHWAŁA NR 7.2023 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Wyborczej Centrum na kadencję 2024 - 2028
202322.12.2023
15
UCHWAŁA NR 6.2023 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie mgr Moniki Galbarczyk w CKNJOiEE UW w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony na stanowisku starszego asystenta począwszy od dnia 1 lutego 2024 r.
202322.12.2023
14
UCHWAŁA NR 5.2023 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kursu Zastosowanie sztucznej inteligencji w nauczaniu języków obcych

202331.10.2023
13
UCHWAŁA NR 4.2023 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie kandydatur pracowników z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do nagród z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
202331.10.2023
12
UCHWAŁA NR 3.2023 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie kandydatur pracowników z grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi do nagród z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
202331.10.2023
11
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 8.2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie okresowego prowadzenie wybranych zajęć w trybie zdalnym.
202324.10.2023
10
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 7.2023 z dnia 23 października 2023 r.
w sprawie ogłoszenia dni dziekańskich w dniach 2 - 3 listopada 2023 roku
202323.10.2023
9
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 6.2023 z dnia 11 października 2023 roku w sprawie rekrutacji na Studia podyplomowe - nauczanie języka obcego na rok akademicki 2023/2024
202311.10.2023
8
ZARZĄDZENIE NR 2.2023 DYREKTORA CKNJOiEE UW z dnia 9  października 2023 r. w sprawie przyznawania pracownikom Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego Wyróżnienia Rektora za osiągnięcia naukowe
202310.10.2023
7
UCHWAŁA NR 2.2023  RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW mgr Anny WALEWSKIEJ na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony, począwszy od 1.10.2023 r., w wymiarze czasu pracy ½ etatu na podstawie umowy o pracę
202306.10.2023
6
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 5.2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW
NR 1.2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie wymiaru godzinowego mieszanego trybu realizacji zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/24
202302.10.2023
5
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 4.2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 2 października 2023 roku
202302.10.2023
4
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 1.2023
z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie stawek za godzinę zegarową zajęć dydaktycznych płaconych wg. umowy zlecenia/godzin ponadwymiarowych od roku akad. 2022/2023
202328.06.2023
3
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 2.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie rekrutacji na Studia podyplomowe - nauczanie języka obcego jako drugiego przedmiotu szkolnego na rok akademicki 2023/2024
202322.06.2023
2
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 1.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.
w sprawie rekrutacji na Studia podyplomowe - nauczanie języka obcego na rok akademicki 2023/2024
202322.06.2023
1
UCHWAŁA NR 1/2023 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie oceny wykonywania przez Dyrektora Centrum obowiązków

202301.03.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(20)
20
UCHWAŁA NR 11.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody zmianę warunków zatrudnienia nauczycieli akademickich w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku starszego asystenta począwszy od 1 marca 2023 r.

202219.12.2022
19
UCHWAŁA NR 10.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie o zatrudnienie w CKNJOiEE UW w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony od dnia 17.02.2023 r. na podstawie umowy o pracę:
- dr Emilii Królak na stanowisku starszego asystenta w grupie dydaktycznej (UOKNJA)
- mgr Moniki Malinowskiej na stanowisku asystenta w grupie dydaktycznej (UOKNJA)
202219.12.2022
18
UCHWAŁA NR 9.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2022 r. w sprawie kandydatur pracowników z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do nagród Rektora
202227.10.2022
17
UCHWAŁA NR 8.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2022 r. w sprawie kandydatur pracowników z grupy nauczycieli akademickich do nagród z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
202227.10.2022
16
UCHWAŁA NR 7.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do Rady Dydaktycznej kierunku nauczanie języków obcych do przedstawienia Radzie Dyscypliny Naukowej językoznawstwo – w kadencji 2022-2024
202227.10.2022
1 - 30Dalej