Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(4)
4
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 1.2023
z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie stawek za godzinę zegarową zajęć dydaktycznych płaconych wg. umowy zlecenia/godzin ponadwymiarowych od roku akad. 2022/2023
202328.06.2023
3
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 2.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie rekrutacji na Studia podyplomowe - nauczanie języka obcego jako drugiego przedmiotu szkolnego na rok akademicki 2023/2024
202322.06.2023
2
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 1.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.
w sprawie rekrutacji na Studia podyplomowe - nauczanie języka obcego na rok akademicki 2023/2024
202322.06.2023
1
UCHWAŁA NR 1/2023 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie oceny wykonywania przez Dyrektora Centrum obowiązków

202301.03.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(20)
20
UCHWAŁA NR 11.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody zmianę warunków zatrudnienia nauczycieli akademickich w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku starszego asystenta począwszy od 1 marca 2023 r.

202219.12.2022
19
UCHWAŁA NR 10.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie o zatrudnienie w CKNJOiEE UW w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony od dnia 17.02.2023 r. na podstawie umowy o pracę:
- dr Emilii Królak na stanowisku starszego asystenta w grupie dydaktycznej (UOKNJA)
- mgr Moniki Malinowskiej na stanowisku asystenta w grupie dydaktycznej (UOKNJA)
202219.12.2022
18
UCHWAŁA NR 9.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2022 r. w sprawie kandydatur pracowników z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do nagród Rektora
202227.10.2022
17
UCHWAŁA NR 8.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2022 r. w sprawie kandydatur pracowników z grupy nauczycieli akademickich do nagród z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
202227.10.2022
16
UCHWAŁA NR 7.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do Rady Dydaktycznej kierunku nauczanie języków obcych do przedstawienia Radzie Dyscypliny Naukowej językoznawstwo – w kadencji 2022-2024
202227.10.2022
15
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 7 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. mobilności
202221.10.2022
14
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW
NR 6 z dnia 10 października 2022 r. w sprawie określenia zasad i harmonogramu rekrutacji na kierunku Studia podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego lub języka francuskiego lub języka niemieckiego na rok akademicki 2022/2023
202210.10.2022
13
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 5.2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zajęć dydaktycznych odbywających się w całości lub w części w trybie zdalnym w roku akademickim 2022/2023
202228.09.2022
12
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 4 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rekrutacji na kierunku Studia podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego lub języka francuskiego lub języka niemieckiego na rok akademicki 2022/2023
202223.09.2022
11
UCHWAŁA NR 6.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW mgr MAŁGORZATY KOLERY na stanowisku asystenta w grupie dydaktycznej na czas nieokreślony, począwszy od 1.10.2022 r., w wymiarze czasu pracy ½ etatu na podstawie umowy o pracę
202218.07.2022
10
UCHWAŁA NR 5.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 lipca 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW dr. MICHAŁA KUŹMICKIEGO na stanowisku starszego asystenta w grupie dydaktycznej na czas nieokreślony, począwszy od 1.10.2022 r., w wymiarze czasu pracy na ½ etatu na podstawie umowy o pracę
202218.07.2022
9
UCHWAŁA NR 4.2022  RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW dr hab. ROBERTA SKOCZKA na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej na czas nieokreślony, począwszy od 1.10.2022 r., w wymiarze czasu pracy ½ etatu na podstawie umowy o pracę
202218.07.2022
8
UCHWAŁA NR 3.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW dr hab. PIOTRA PLICHTY na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej na czas nieokreślony, począwszy od 1.10.2022 r., w wymiarze czasu pracy 1/3 etatu na podstawie umowy o pracę
202218.07.2022
7
UCHWAŁA NR 2.2022 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW dr hab. ANDRZEJA DINIEJKI na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej na czas określony od 1.10.2022 r. do 30 września 2024 r. w wymiarze czasu pracy ½ etatu na podstawie umowy o pracę.
202218.07.2022
6
UCHWAŁA NR 1.2022  RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora CKNJOiEE UW za rok 2021
202218.07.2022
5
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 4 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie dyrektora CKNJOiEE UW Nr 2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie określenia zasad wyłaniania kandydatów do „Wyróżnienia Rektora”  na
kadencję 2020 - 2024
202214.06.2022
4
Zarządzenie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE UW NR 3 z dnia 31 maja 2022 r.w sprawie określenia zasad i harmonogramu rekrutacji na kierunku Studia podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego lub języka francuskiego lub języka niemieckiego  na rok akademicki 2022/2023
202231.05.2022
3
ZARZĄDZENIE NR 3.2022 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW  z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. założeń strategicznych
202214.03.2022
2
ZARZĄDZENIE NR 2.2022 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6 Dyrektora CKNJOiEE UW z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. badań nad dydaktyką przedmiotową
202214.03.2022
1
ZARZĄDZENIE NR 1.2022 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu koordynacyjnego w ramach realizacji projektu APATCHE.

202223.02.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(8)
8
ZARZĄDZENIE NR 4 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 5  Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie wynagradzania nakładu pracy na seminariach licencjackich i magisterskich
202104.10.2021
7
UCHWAŁA NR 3.2021 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW dr hab. ROBERTA SKOCZKA na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w zakresie językoznawstwa (germanista) w wymiarze 1/2 etatu na czas określony jednego roku, począwszy od 1 listopada br.

202104.10.2021
6
UCHWAŁA NR 2.2021 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW dr hab. PIOTRA PLICHTY na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w zakresie pedagogiki w wymiarze 1/3 etatu na czas określony jednego roku, począwszy od 1 listopada br.

202104.10.2021
5
UCHWAŁA NR 1.2021
RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021
202122.07.2021
4
ZARZĄDZENIE NR 3.2021 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 30 czerwca 2021 r.w sprawie powołania Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w CKNJOiEE UW
202113.07.2021
3
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad wyłaniania kandydatów do „Wyróżnienia Rektora” w na kadencję 2020 - 2024
202109.02.2021
1 - 30Dalej