Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(24)
24
UCHWAŁA NR 23.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w CKNJOiEE UW, na podstawie umowy o pracę, na czas określony jednego roku, w wymiarze połowy etatu, począwszy od 1 marca 2020 r.
201929.10.2019
23
UCHWAŁA NR  22 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków przeznaczonych na przyznanie jednorazowych dodatków specjalnych pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi CKNJOiEE UW
201929.10.2019
22
UCHWAŁA NR 21.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia korekty projektu Regulaminu Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
201917.10.2019
21
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 1.2019
z dnia 24 września 2019 r. w sprawie stawek za godzinę zegarową zajęć dydaktycznych płaconych wg. umowy zlecenia/godzin ponadwymiarowych od roku akad. 2019/2020
201930.09.2019
20
UCHWAŁA NR 20 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyznania nagród JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Święta UW
201930.09.2019
19
UCHWAŁA NR 19 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia propozycji programu studiów II stopnia, o profilu praktycznym, na kierunku nauczanie języków obcych
201930.09.2019
18
UCHWAŁA NR 18 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia propozycji programu studiów I stopnia, o profilu praktycznym, na kierunku nauczanie języków obcych, dostosowanych do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, rozpoczynających
się od roku akademickiego 2019/2020
201930.09.2019
17
UCHWAŁA NR 17 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych CKNJOiEE UW w roku 2019
201930.09.2019
16
UCHWAŁA NR 16 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCHI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r.w sprawie przedłożenia wniosku JM Rektorowi UW o utworzenie Rady Dydaktycznej dla kierunku nauczanie języków obcych
201930.09.2019
15
UCHWAŁA NR 15 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
201930.09.2019
14
UCHWAŁA NR 14 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Uchwale nr 8.2019 w sprawie zmiany liczby godzin zajęć prowadzonych zdalnie w poniedziałki w sem. zimowym 2019/20
201930.09.2019
13
UCHWAŁA NR 13.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyników konkursów na zatrudnienie w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
201919.06.2019
12
UCHWAŁA NR 12.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

201919.06.2019
11
UCHWAŁA NR 11.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wskazania kandydata do Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020 - 2024
201919.06.2019
10
UCHWAŁA NR 10.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów przyznawania podwyżek dla pracowników w roku 2019
201919.06.2019
9
UCHWAŁA NR 9.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019
201919.06.2019
8
UCHWAŁA NR 8.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany liczby godzin zajęć prowadzonych zdalnie w poniedziałki w sem. zimowym 2019/20
201919.06.2019
7
UCHWAŁA NR 7.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazów godzin dydaktycznych realizowanych w formule blended na studia w roku 2019/2020, 2020/21, 2021/2022
201919.06.2019
6
UCHWAŁA NR 6.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie zmiany uchwały nr 1 z dnia 25.02.2019 dot. zatwierdzenia propozycji opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020
201909.05.2019
5
UCHWAŁA NR 5.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia propozycji programu studiów I stopnia, o profilu praktycznym, na kierunku nauczanie języków obcych, dostosowanych do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020
201909.05.2019
4
UCHWAŁA NR 4.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji na kierunek nauczanie języków obcych na rok akademicki 2020/2021
201909.05.2019
3
UCHWAŁA NR 3.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia osób nieposiadających stopnia doktora do przeprowadzenia egzaminów w sesji letniej roku akad.  2018/19
201909.05.2019
2
UCHWAŁA NR 2.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursów na stanowiska starszych wykładowców i wykładowców w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
201927.02.2019
1
UCHWAŁA NR 1.2019 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 w sprawie zatwierdzenia propozycji opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020
201927.02.2019
zwiń Rok : 2018 ‎(21)
21
UCHWAŁA NR  19 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 października 2018 r.w sprawie przyznania nagród z okazji Święta UW
201809.10.2018
20
UCHWAŁA NR 18 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2018
201812.07.2018
19
ZARZĄDZENIE NR 2.2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zasad działania Komisji Rekrutacyjnych w Centrum
201806.07.2018
18
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKNJOiEE UW NR 1.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające stawki zatwierdzone 23 lutego 2015 r. w sprawie stawek za godzinę zegarową zajęć dydaktycznych płaconych wg. umowy zlecenia/godzin ponadwymiarowych od roku akad. 2018/2019
201827.06.2018
17
UCHWAŁA NR 17 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 58 z dnia 25 lutego 2013 r. z późniejszymi zmianami w sprawie liczebności grup zajęciowych
201829.06.2018
16
UCHWAŁA NR 16 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia opłat za studia podyplomowe dla obcokrajowców
201823.04.2018
1 - 30Dalej