Logowanie

ZARZĄDZENIE NR 2.2022 Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6 Dyrektora CKNJOiEE UW z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. badań nad dydaktyką przedmiotową

Data wydania

14.03.2022

Rok

2022

Pozycja

2

Hasła

Komisje, zespoły i inne

Status uchwały

Obowiązujący

Rodzaj aktu prawnego

zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu – ZD

Opis dodatkowy

Tytuł

Tekst aktu
DCKNJOIEE.2022.2.ZD.2.pdf    
Utworzony o 14.03.2022 12:24 przez Łukasz Adamski
Ostatnio zmodyfikowany: 14.03.2022 12:24 przez Łukasz Adamski