Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2017
1
UCHWAŁA NR 1.2017 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2017 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego CKNJOiEE UW do prowizorium budżetowego na rok 2017
16.01.2017
2017
2
UCHWAŁA NR 2.2017 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2017 w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Wyborczej
CKNJOiEE UW
16.01.2017
2017
3
UCHWAŁA NR 3. 2017 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zatwierdzenia uchwał rekrutacyjnych w UKKNJA, UKKNJF, UKKNJN na rok akademicki 2018/2019
27.02.2017
2017
4
UCHWAŁA NR 4. 2017 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zatwierdzenia propozycji opłat za usługi edukacyjne w UKKNJA, UKKNJF, UKKNJN na rok akademicki 2018/2019
27.02.2017
2017
5
UCHWAŁA NR 5. 2017 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zatwierdzenia wytycznych synchronizacji przedmiotów w UKKNJA, UKKNJF, UKKNJN
27.02.2017
2017
6
UCHWAŁA NR 6.2017 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 marca 2017 w sprawie zatwierdzenia planów i wykazów przedmiotowych na rok akad. 2017/2018  w UKKNJA, UKKNJF, UKKNJN
27.03.2017
2017
7
UCHWAŁA NR 7.2017 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia egzaminów osobom nieposiadającym tytułu doktora w sesji letniej roku akad. 2016/2017  w UKKNJA, UKKNJF, UKKNJN
24.04.2017
2017
8
OBWIESZCZENIE NR 1 DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 6.2017 Rady CKNJOiEE UW z dnia 27.03.2017 w sprawie planów i wykazów przedmiotowych UKKNJA, UKKNJF, UKKNJN dla roku I w roku akad. 2017/18 studia stacjonarne oraz roku II w roku akad. 2018/2019 studia stacjonarne
26.04.2017
2017
9
UCHWAŁA NR 8.2017
RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUAKCJI EUROPEJSKIEJ 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wykreślenia z kierunkowych efektów kształcenia efektów dotyczących wychowania fizycznego jako niezwiązanego z kształceniem kierunkowym
05.06.2017
2017
10
UCHWAŁA NR 9.2017
RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUAKCJI EUROPEJSKIEJ 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia środków budżetowych w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW na rok 2017
05.06.2017
2017
11
UCHWAŁA NR 10.2017
RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUAKCJI EUROPEJSKIEJ 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Centrum na rok 2017

05.06.2017
2017
12
UCHWAŁA NR 11.2017 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie praktyk w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
09.10.2017
2017
13
UCHWAŁA NR 12.2017 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyznania nagród Rektora
09.10.2017
2017
14
UCHWAŁA NR 13.2017 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 listopada 2017 w sprawie zatwierdzenia planu działań CKNJOiEE UW w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia na lata akademickie 2017/18 i 2018/19
27.11.2017
2018
1
UCHWAŁA NR 1.2018 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy specjalności dodatkowej oraz zmian w Module 4B
22.01.2018
2018
2
UCHWAŁA NR 2.2018 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w brzmieniu kierunkowych efektów kształcenia na kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Nauczanie języków obcych
22.01.2018
2018
3
UCHWAŁA NR 3.2018 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w brzmieniu efektów kształcenia Studiów Podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego, do nauczania języka francuskiego, do nauczania języka niemieckiego oraz Studiów podyplomowych w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka angielskiego, przygotowanie do nauczania języka francuskiego,  przygotowanie do nauczania języka niemieckiego
22.01.2018
2018
4
UCHWAŁA NR 4.2018 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 w sprawie zatwierdzenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019
22.01.2018
2018
5
UCHWAŁA NR 5.2018 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego do prowizorium budżetowego CKNJOiEE UW w roku 2018
22.01.2018
2018
6
UCHWAŁA NR 6.2018 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie zatwierdzenia przedmiotu i treści Deklaracji Współpracy z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
08.02.2018
2018
7
UCHWAŁA NR 7.2018 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCHI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka angielskiego, przygotowanie do nauczania języka francuskiego i przygotowanie do nauczania języka niemieckiego z korektą nazw niektórych przedmiotów wynikającą z nowej Podstawy Programowej oraz formy ich zaliczania
08.02.2018
2018
8
UCHWAŁA NR 8.2018 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 08.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o zmianę efektów kształcenia na kierunku nauczanie języków obcych i zatwierdzenia programów studiów i wykazów na rok akad.2018/19
08.02.2018
2018
9
UCHWAŁA NR 9.2018 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał rekrutacyjnych w UKKNJA, UKKNJF, UKKNJN na rok akademicki 2019/2020
28.02.2018
2018
10
UCHWAŁA NR  10.2018 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Interesariuszy Zewnętrznych w CKNJOiEE UW
28.02.2018
2018
11
UCHWAŁA NR 11 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 marca 2018 w sprawie zatwierdzenie korekt w programach Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego i Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu - przygotowanie do nauczania języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego
28.03.2018
2018
12
UCHWAŁA NR 12 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 marca 2018 w sprawie zatwierdzenia planów adaptacyjnych modułu 4B studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych na wykazach przedmiotowych na rok akad. 2018/2019 i 2019/2020
28.03.2018
2018
13
UCHWAŁA NR 13 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 marca 2018 w sprawie zatwierdzenia opisu Procedur przygotowania i pisania pracy dyplomowej oraz zdawania egzaminu dyplomowego w UKKNJA, UKKNJF, UKKNJN
28.03.2018
2018
14
UCHWAŁA NR 14 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia egzaminów osobom nieposiadającym stopnia doktora w sesji letniej roku akad. 2017/2018  w UKKNJA, UKKNJF, UKKNJN
23.04.2018
2018
15
UCHWAŁA NR 15 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie w pensum działań pilotażowych w zakresie praktyk
23.04.2018
2018
16
UCHWAŁA NR 16 RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia opłat za studia podyplomowe dla obcokrajowców
23.04.2018
1 - 30Dalej