Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(2)
2
ZARZĄDZENIE NR 2/2024 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym  do stypendium Erasmus Plus 2024-2025 w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202428.02.2024
1
ZARZĄDZENIE NR 1/2024 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2024 r. w sprawie czasowego przejścia w tryb zdalnego nauczania w dniu 27 lutego 2024 r. na kierunkach studiów administrowanych przez Centrum Europejskie UW
202424.02.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(17)
17
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2023 r. w sprawie czasowego przejścia w tryb zdalnego nauczania w dniach  30 i 31 października 2023 r. na kierunkach studiów administrowanych przez Centrum Europejskie UW
202327.10.2023
16
UCHWAŁA NR 9/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wskazania przez Dyrektora Centrum Europejskiego kandydatów do  Nagrody Rektora UW nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Warszawskim
202327.10.2023
15
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2023 r. w sprawie dni dziekańskich w dniu 2 i 3 listopada 2023 r.
202312.10.2023
14
DECYZJA NR 1/2023 DYREKTORA CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia  25 września 2023 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 1/2020 Dyrektora Centrum Europejskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie określenia stawek wynagradzania nauczycieli akademickich za pracę w godzinach ponadwymiarowych, za zajęcia dla studentów Erasmusa oraz za zajęcia prowadzone przez osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego

202328.09.2023
13
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zajęć godzin dziekańskich w dniu 4 października 2023 r.
202328.09.2023
12
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zajęć zdalnych w roku akademickim 2023/2024

202328.09.2023
11
DECYZJA NR 2/2023 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2023 r.w sprawie terminów wnoszenia opłat za rok akademicki 2023/2024
 
202327.07.2023
10
DECYZJA NR 1/2023 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 10 lipca 2023 r.w sprawie wyznaczenia egzaminatorów na egzamin wstępny dla Ukraińców
202310.07.2023
9
UCHWAŁA NR 8/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym nawiązania stosunku pracy z prof. Janem Zielonką
202310.07.2023
8
UCHWAŁA NR 7/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym przedłużenia stosunku pracy z dr hab. Markiyanem Malskyy
202310.07.2023
7
UCHWAŁA NR 6/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym ponownego nawiązania stosunku pracy z dr hab. Pawłem Kozłowskim, prof. ucz.
202310.07.2023
6
UCHWAŁA NR 5/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym przedłużenia stosunku pracy z dr hab. Martą Grabowską , prof. ucz.
202329.06.2023
5
UCHWAŁA NR 4/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym ponownego nawiązania stosunku pracy na stanowisku profesora z  prof. dr hab. Bogdanem Góralczykiem
202329.06.2023
4
UCHWAŁA NR 3/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym ponownego nawiązania stosunku pracy na stanowisku adiunkta z dr Anną Ostrowską
202303.03.2023
3
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 marca 2023 r.  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym  do stypendium Erasmus Plus 2023-2024  w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202303.03.2023
2
UCHWAŁA NR 2/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023  r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym nawiązania stosunku pracy z dr Michałem Bernatem
202301.02.2023
1
UCHWAŁA NR 1/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 23 stycznia 2023 r. w  sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym ponownego nawiązania stosunku pracy na stanowisku adiunkta z dr Małgorzatą Pacek
202301.02.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(18)
18
UCHWAŁA NR 9/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym przedłużenia stosunku pracy z dr Marcinem Mrowickim na podstawie umowy o pracę  na czas nieokreślony, w wymiarz pełnego etatu, na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej od dnia 17 grudnia 2022 r.
202212.12.2022
17
DECYZJA NR 4/2022 DYREKTORA CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202205.12.2022
16
UCHWAŁA NR 8/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu Komisji doraźnej ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202205.12.2022
15
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. mobilności
202208.11.2022
14
UCHWAŁA NR 7/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
202206.10.2022
13
UCHWAŁA NR 6/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym zatrudnienia mgr Doroty Jurkiewicz-Eckert na stanowisko asystenta
202206.10.2022
12
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zajęć zdalnych w roku akademickim 2022/2023
202230.09.2022
11
DECYZJA NR 2/2022 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za rok akademicki 2022/2023
202201.08.2022
10
DECYZJA NR 1/2022 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia egzaminatorów na egzamin wstępny dla Ukraińców
202201.08.2022
9
UCHWAŁA NR 5/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym nawiązania stosunku pracy z dr hab. Markianem Malskyy
202211.07.2022
8
UCHWAŁA NR 4/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych
202221.04.2022
1 - 30Dalej