Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(21)
21
DECYZJA NR 4/2020 DYREKTORA CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 20 października 2020 r.w sprawie powołania w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w dyscyplinie naukowej nauki prawne
202023.10.2020
20
DECYZJA NR 3/2020 DYREKTORA CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego stałej komisji konkursowej na okres kadencji pełnienie funkcji kierowniczej przez kierownik ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej
202023.10.2020
19
DECYZJA NR 2/2020 DYREKTORA CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania mgr Sylwii Stępniak na Pełnomocnika Dyrektora Centrum Europejskiego UW ds. bezpieczeństwa sanitarnego w CE
202023.10.2020
18
UCHWAŁA NR 6/2020 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r.w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
202020.10.2020
17
UCHWAŁA NR 5/2020 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r.w sprawie wskazania przez Dyrektora Centrum Europejskiego kandydata do Nagrody Rektora UW dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za osiągnięcia w pracy zawodowej
202014.10.2020
16
UCHWAŁA NR 4/2020 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wskazania przez Dyrektora CE kandydatów do Nagrody Rektora UW nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Warszawskim

202014.10.2020
15
UCHWAŁA NR 3/2020 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie opinii na temat ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej
202014.10.2020
14
UCHWAŁA NR 2/2020 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r . w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta

202014.10.2020
13
UCHWAŁA NR 1/2020 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie opinii na temat składu  Stałej Komisji Konkursowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
202014.10.2020
12
DECYZJA NR 1/2020 DYREKTORA CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 września 2020 r. w sprawie stawek wynagradzania nauczycieli akademickich za pracę w godzinach ponadwymiarowych, za zajęcia dla studentów Erasmusa oraz za zajęcia prowadzone przez osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego
202017.09.2020
11
UCHWAŁA NR 2/2020 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zastępcy dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020-2024
202017.07.2020
10
UCHWAŁA NR 1/2020 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie kandydata na dyrektora ds. kształcenia Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020-2024
202017.07.2020
9
UCHWAŁA NR 1/2020 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności procedury wskazania kandydata na dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2020-2024.
202010.07.2020
8
UCHWAŁA NR 1/2020 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru 3 (trzech) reprezentantów innych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego do Rady Centrum w kadencji 2020-2024.
202002.07.2020
7
UCHWAŁA NR 1/2020 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważność wyborów jednego reprezentanta pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego do Rady Centrum na lata 2020-2024.
202030.06.2020
6
UCHWAŁA NR 1/2020 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r.  w sprawie zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyboru 3 (trzech) reprezentantów z grupy innych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum Europejskim UW do Rady Centrum na kadencje 2020-2024.
202026.06.2020
5
UCHWAŁA NR 1/2020 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
202024.06.2020
4
UCHWAŁA NR 3/2020 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyboru 5 (pięciu) reprezentantów z grupy innych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego do Rady Centrum na kadencję 2020-2024.
202022.06.2020
3
UCHWAŁA NR 2/2020 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyboru 1 reprezentanta z grupy osób niebędących nauczycielami akademickim zatrudnionych w Centrum Europejskim UW do Rady Centrum na kadencje 2020-2024
2020 22.06.2020
2
UCHWAŁA NR 1/2020 KOMISJI WYBORCZEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wygaśnięcie kadencji Rady Centrum na lata 2016-2020 r.
202022.06.2020
1
UCHWAŁA NR 75/2020 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia nowego Regulaminu Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
202015.06.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(19)
19
UCHWAŁA NR 73/2019 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem
201903.07.2019
18
UCHWAŁA NR 72/2019 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024
201903.07.2019
17
UCHWAŁA NR 71/2019 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019
201903.07.2019
16
UCHWAŁA NR 70/2019 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia uchwały rekrutacyjnej na rok 2020/2021
201903.07.2019
15
ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uregulowania kwestii urlopów wypoczynkowych
201929.05.2019
14
UCHWAŁA NR 69/2019 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie nagrody dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Agacie Dziewulskiej
201915.05.2019
13
UCHWAŁA NR 68/2019 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta
201915.05.2019
12
UCHWAŁA NR 67/2019 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta
201915.05.2019
11
UCHWAŁA NR 66/2019 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta
201915.05.2019
1 - 30Dalej