Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(4)
4
UCHWAŁA NR 3/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym ponownego nawiązania stosunku pracy na stanowisku adiunkta z dr Anną Ostrowską
202303.03.2023
3
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 marca 2023 r.  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym  do stypendium Erasmus Plus 2023-2024  w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202303.03.2023
2
UCHWAŁA NR 2/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023  r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym nawiązania stosunku pracy z dr Michałem Bernatem
202301.02.2023
1
UCHWAŁA NR 1/2023 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 23 stycznia 2023 r. w  sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym ponownego nawiązania stosunku pracy na stanowisku adiunkta z dr Małgorzatą Pacek
202301.02.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(18)
18
UCHWAŁA NR 9/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym przedłużenia stosunku pracy z dr Marcinem Mrowickim na podstawie umowy o pracę  na czas nieokreślony, w wymiarz pełnego etatu, na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej od dnia 17 grudnia 2022 r.
202212.12.2022
17
DECYZJA NR 4/2022 DYREKTORA CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202205.12.2022
16
UCHWAŁA NR 8/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu Komisji doraźnej ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202205.12.2022
15
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. mobilności
202208.11.2022
14
UCHWAŁA NR 7/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
202206.10.2022
13
UCHWAŁA NR 6/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym zatrudnienia mgr Doroty Jurkiewicz-Eckert na stanowisko asystenta
202206.10.2022
12
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zajęć zdalnych w roku akademickim 2022/2023
202230.09.2022
11
DECYZJA NR 2/2022 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za rok akademicki 2022/2023
202201.08.2022
10
DECYZJA NR 1/2022 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia egzaminatorów na egzamin wstępny dla Ukraińców
202201.08.2022
9
UCHWAŁA NR 5/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym nawiązania stosunku pracy z dr hab. Markianem Malskyy
202211.07.2022
8
UCHWAŁA NR 4/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych
202221.04.2022
7
UCHWAŁA NR 3/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2022 r.w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym awansu na stanowisko adiunkta
202224.02.2022
6
DECYZJA NR 3/2022 DYREKTORA CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202224.02.2022
5
DECYZJA NR 2/2022 DYREKTORA CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202224.02.2022
4
DECYZJA NR 1/2022 DYREKTORA CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202224.02.2022
3
UCHWAŁA NR 2/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu Komisji doraźnych ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202224.02.2022
2
UCHWAŁA NR 1/2022 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym zatrudnienia dr hab. Danuty Chmielowskiej na stanowisku adiunkta
202224.02.2022
1
ZARZĄDZENIE NR 1/2022 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych w sposób zdalny dla przedmiotów semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022
202221.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(13)
13
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego przejścia w tryb zdalnego nauczania od 15 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
202115.02.2022
12
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie czasowego przejścia w tryb zdalnego nauczania od 1 grudnia 2021 r. do 14 grudnia 2021 r.
202115.02.2022
11
UCHWAŁA NR 9/2021 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wskazania przez Dyrektora Centrum Europejskiego kandydata do Nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za osiągnięcia w pracy zawodowej
202115.02.2022
10
UCHWAŁA NR 8/2021 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wskazania przez Dyrektora Centrum Europejskiego kandydatów do Nagrody Rektora nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Warszawskim
202115.02.2022
9
UCHWAŁA NR 7/2021 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznej
202115.02.2022
8
UCHWAŁA NR 6/2021 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym ponownego nawiązania stosunku pracy na stanowisku profesora, z prof. dr hab. Wojciechem Sadurskim
202115.02.2022
7
UCHWAŁA NR 5/2021 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym awansu na stanowisko profesora uczelni dr hab. Agaty Dziewulskiej
202115.02.2022
6
UCHWAŁA NR 4/2021 RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku dotyczącym przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Beacie Górce-Winter
202115.02.2022
1 - 30Dalej