Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2018 ‎(22)
22
Uchwała nr 56/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
201814.11.2018
21
Uchwała nr 55/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytet Warszawskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia dla starań dr. hab. Bogdana Góralczyka, prof. UW rozpoczęcia procedury nadania tytułu profesora nauk społecznych
201826.09.2018
20
Uchwała nr 54/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytet Warszawskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie poparcia dla starań dr. hab. Dariusza Milczarka, prof. UW rozpoczęcia procedury nadania tytułu profesora nauk społecznych
201826.09.2018
19
Uchwała nr 53/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem
201826.09.2018
18
Uchwała nr 52/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie upoważnienia doktorów i magistrów do prowadzenia zajęć samodzielnych oraz powierzenia zajęć dydaktycznych pracownikom naukowo-technicznym w roku akademickim 2018/2019
201826.09.2018
17
Zarządzenie nr 2 Dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie podziału studentów na grupy w roku akademickim 2018/2019
201826.09.2018
16
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019
201826.09.2018
15
Uchwała nr 51/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2018
201804.07.2018
14
Uchwała nr 50/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta
201823.05.2018
13
Uchwała nr 49/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta
201823.05.2018
12
Uchwała nr 48/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 43/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. określającej zasady rekrutacji na rok 2019/2020 oraz limity przyjęć i terminy rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
201823.05.2018
11
Uchwała nr 47/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu kształcenia i planu studiów na rok akademicki 2018/2019 na studiach I i II stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie
201823.05.2018
10
Obwieszczenie nr 1 Dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie korekty uchwały nr 42/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017
201821.05.2018
9
Uchwała nr 46/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
201825.04.2018
8
Uchwała nr 45/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta
201825.04.2018
7
Uchwała nr 44/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie poparcia dla starań mgr Doroty Jurkiewicz-Eckert w uzyskaniu stopnia doktora
201825.04.2018
6
Uchwała nr 43/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia uchwały rekrutacyjnej na rok 2019/2020 oraz ustalenia limitów przyjęć i terminów rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
201825.04.2018
5
Uchwała nr 42/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017
201825.04.2018
4
Uchwała nr 41/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu kształcenia i planu studiów na rok akademicki 2018/2019 na studiach I i II stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie
201821.03.2018
3
Uchwała nr 40/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dyplomu z wyróżnieniem
201824.01.2018
2
Uchwała nr 39/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie współpracy z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
201824.01.2018
1
Uchwała nr 38/2018 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019
201824.01.2018
zwiń Rok : 2017 ‎(41)
41
Uchwała nr 37/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozwoju działalności naukowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
201706.12.2017
40
Uchwała nr 36/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
201706.12.2017
39
Uchwała nr 2 Komisji Wyborczej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie terminu wyborów uzupełniających do składu Kolegium Elektorów UW
201722.11.2017
38
Uchwała nr 1 Komisji Wyborczej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie terminarza czynności wyborczych w celu wyboru członka Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w wyborach uzupełniających z grupy innych nauczycieli akademickich
201717.10.2017
37
Uchwała nr 35/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
201725.10.2017
36
Uchwała nr 34/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do składu Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020
201721.09.2017
35
Uchwała nr 33/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie złożenia wniosku w XIV edycji konkursu na dofinansowanie nowatorskich projektów dydaktycznych
201721.09.2017
34
Uchwała nr 32/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
201721.09.2017
1 - 30Dalej