Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2017
1
Uchwała nr 1/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego specjalisty naukowo-technicznego
18.01.2017
2017
2
Uchwała nr 2/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy
18.01.2017
2017
3
Uchwała nr 3/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta
18.01.2017
2017
4
Uchwała nr 4/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta
18.01.2017
2017
5
Uchwała nr 5/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia uchwały rekrutacyjnej na rok 2018/2019 oraz ustalenia limitów przyjęć i terminów rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
22.02.2017
2017
6
Uchwała nr 6/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy
22.02.2017
2017
7
Uchwała nr 7/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018
28.03.2017
2017
8
Uchwała nr 8/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie programu kształcenia i planu studiów na rok akademicki 2017/2018 na studiach I i II stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie
28.03.2017
2017
9
Uchwała nr 9/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2016
28.03.2017
2017
10
Uchwała nr 10/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW
31.05.2017
2017
11
Uchwała nr 11/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta
31.05.2017
2017
12
Uchwała nr 12/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta
31.05.2017
2017
13
Uchwała nr 13/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta
31.05.2017
2017
14
Uchwała nr 14/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego specjalisty naukowo-technicznego
31.05.2017
2017
15
Uchwała nr 15/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW
07.06.2017
2017
16
Uchwała nr 16/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta
07.06.2017
2017
17
Uchwała nr 17/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta
07.06.2017
2017
18
Uchwała nr 18/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta
07.06.2017
2017
19
Uchwała nr 19/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego specjalisty naukowo-technicznego
07.06.2017
2017
20
Uchwała nr 20/2017 Rady Centrum Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017
21.06.2017
2017
21
Uchwała nr 21/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcia dydaktyczne w CE UW wykonanych na podstawie umowy cywilno-prawnej lub za godzinę zajęć ponadnormatywnych
21.06.2017
2017
22
Uchwała nr 22/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku interdyscyplinarne studia europejskie
05.07.2017
2017
23
Uchwała nr 23/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku interdyscyplinarne studia europejskie
05.07.2017
2017
24
Uchwała nr 24/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem
05.07.2017
2017
25
Uchwała nr 25/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie składu Komisji Konkursowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
05.07.2017
2017
26
Uchwała nr 26/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
05.07.2017
2017
27
Uchwała nr 27/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
05.07.2017
2017
28
Uchwała nr 28/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku europeistyka – studia europejskie
21.09.2017
2017
29
Uchwała nr 29/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku europeistyka – studia europejskie
21.09.2017
2017
30
Uchwała nr 30/2017 Rady Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale rekrutacyjnej na rok 2018/2019 oraz ustalenia limitów przyjęć i terminów rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
21.09.2017
1 - 30Dalej