Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(3)
6
ZARZĄDZENIE NR CNBCh/1/2023/Z DYREKTORA CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie powołania Zespołu Oceniającego Nauczycieli Akademickich zatrudnionych w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
202301.09.2023
7
Zarządzenie nr CNBCh/2/2023/Z Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17.01.2023 r. e sprawie powołania koordynatora ds. mobilności pracowników CNBCh UW
202317.11.2023
8
Zarządzenie nr CNBCh/3/2023/Z z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną i handlową (kawiarnię) w CNBCh UW.
202321.11.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(4)
2
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 KIEROWNIKA CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania na Pełnomocnika ds. Administrowania systemami informatycznymi (ASI) ds. systemu SEZAM w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
202230.05.2022
3
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 KIEROWNIKA CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania na Zastępcę Pełnomocnika ds. Administrowania systemami informatycznymi (ASI) ds. systemu SEZAM w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

202220.06.2022
4
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 KIEROWNIKA CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania na KOORDYNATORA DS. MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

202215.09.2022
5
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 DYREKTORA CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 roku
w sprawie wprowadzenia usług obliczeniowych klastra w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
202217.11.2022